Home

Firma SAMOŚWIADOMI Książki i Edukacja powstała w odpowiedzi na potrzeby obecnego czasu- to okres zmiany paradygmatów w każdej dziedzinie ludzkiej cywilizacji.

Wśród budujących ją filarów są ścieżki takie jak: Świadoma Ewolucja, Duchowość Stworzenia, Głęboka Ekologia, ekopsychologia, psychologia transpersonalna, embodied experience (ucieleśnione doświadczanie), grounded spirituality (ugruntowana duchowość) oraz ogólnie pojęta fuzja nauki i duchowości, jak również tradycje ezoteryczne i praktyczny mistycyzm. Staramy się unikać tzw. duchowego bajpasu, czyli duchowości pomijającej pełne spektrum ludzkiego doświadczenia, skupiając się na rozwoju bardziej wertykalnym niż horyzontalnym- nie ilość, a głębia. W swojej ofercie mamy publikacje i programy edukacyjne dla osób przed przebudzeniem (tzw. prąd schodzący), jak i tych przebudzonych na Ścieżce (tzw. prąd wstępujący). Pośród naszych książek znajdziesz, między innymi, niekoniecznie nowe tytuły, ale stanowiące absolutną klasykę w swojej dziedzinie, które do tej pory nie były tłumaczone na język polski lub przeszły niezauważone w nawale „produktu masowego”. Bliskie nam są tematy związane z nową ekonomią, świadomym biznesem i gospodarką.

SAMOŚWIADOMI, oprócz działalności wydawniczej, prowadzi szeroko pojęte działania edukacyjne- warsztaty, webinary, kursy i szkolenia.

Przeważająca część naszych projektów realizowana jest na Suwalszczyźnie w obiektach pięknych przyrodniczo i kulturowo. Pozostałe działania edukacyjne mają formę mobilną i prowadzone są w formie e-learningu i blended-learningu. Wiele z naszych projektów odbywa się przy współpracy z partnerami międzynarodowymi, głównie z USA i Wielkiej Brytanii.

„Świat nie składa się z faktów. Nie ma faktów- są tylko historie, które sobie opowiadamy. To nie jest filozofia- to kreacja świata. Zmieniając siebie samych, możemy wyjść z jednej wersji historii i wejść do innej. Zmieniamy jedną opowieść na inną, a gdy to robimy, zmieniamy siebie i zmieniamy rzeczywistość.”
Charles Eisenstein

SAMOŚWIADOMI Książki i Edukacja
Wołownia 31A
16-404 Jeleniewo
www.samoświadomi.pl
tel: 500-479-454