WYDAWNICTWO

Logiem Wydawnictwa Vin Ross jest wieloryb Sejwal.

Energia Sejwala zwiększa moc i świadomość postrzegania.

Poprawia mentalną klarowność – myśli nabierają mocy i łatwiej nam znaleźć

rozwiązania problemów, przed którymi stajemy. Zwiększa się umiejętność widzenia

i postrzegania – integrujemy chaos i wszelkie dysharmonie, znajdując równowagę.

Możemy odnaleźć harmonię w tych trudnych i wymagających czasach.

Nie zawsze pomagają w tym książki kultury masowej,

a coraz częściej prace autorów niszowych, niewygodnych. Działających na peryferiach. 

  Wydawnictwo Vin Ross udostępnia prace 

takich Autorów polskiemu czytelnikowi. 

Zapraszamy do wspólnej podróży.