WYDAWNICTWO

W logo Wydawnictwa Vin Ross znajduje się wieloryb Sejwal.

Energia Sejwala zwiększa moc i świadomość Postrzegania.

Poprawia mentalną klarowność – myśli nabierają mocy i możemy łatwiej znaleźć

rozwiązania problemów, przed którymi stajemy. Zwiększa się umiejętność widzenia

i postrzegania – integrujemy chaos i wszelkie dysharmonie, znajdując równowagę.

Możemy odnaleźć harmonię w trudnych i wymagających czasach,

takich jak obecne. Nie zawsze pomagają w tym książki kultury masowej,

a coraz częściej „rodzynki” autorów niszowych lub niewygodnych.  

  Wydawnictwo Vin Ross udostępnia prace 

takich Autorów polskiemu czytelnikowi. 

Zapraszamy do wspólnej podróży.