WIELKA GRA: PRZESŁANE PRZEZ ANONIMOWE ŹRÓDŁO, Kerry Cassidy z Project Camelot Portal 7 września 2022