Ukryty konflikt międzygalaktyczny- Lisa Renee

Lisa Renee 10 sierpnia– tłumaczenie

Ludzkość znajduje się w środku ukrytego, międzygalaktycznego konfliktu o osobistą suwerenność i duchową wolność, która staje się coraz bardziej widoczna w fizycznym, materialnym świecie, gdy obserwuje się bieżące globalne wydarzenia. To czas wzmożonej duchowej wojny przeciwko wszelkim aspektom ludzkiej wolności. To wydarzenie kryzysowe jest ważnym kamieniem milowym na linii czasu wzniesienia, w którym musimy głęboko zajrzeć do naszego autentycznego rdzenia i poprosić nasze wewnętrzne duchowe przewodnictwo o odpowiedzi, gdy zajmujemy się większymi problemami, przed którymi stoi ludzkość. To zbiorowa ciemna noc duszy, zmuszająca nas do głębszego spojrzenia. Jaką osobą chciałbyś być w środku zamieszania, które ma miejsce podczas rozwijającego się właśnie wymyślonego, globalnego kryzysu? Przebudzoną i świadomą? Czy śpiącą za kierownicą?

Musimy być gotowi przezwyciężyć strach i zaprzeczenie, potencjalnie bardzo niewygodne, widząc brzydkie prawdy, które stoją twarzą w twarz przed nami, próbując ukryć się za obecnymi kryzysowymi wydarzeniami. Połącz kropki przeprowadzanych kampanii dezinformacyjnych, aby zobaczyć dokładne motywacje ukryte za uzbrajaniem narracji, która z każdym dniem staje się coraz jaśniejsza w wiadomościach głównego nurtu. Musimy również zrozumieć rolę Programu Zarazy (Pestilence Program) jako próby aktywowania globalnej broni bio-duchowej, która jest wykorzystywana by kupić więcej czasu. Jest to masowe rozproszenie, mające na celu ukrycie mobilizacji tajnych sojuszy i przeciwdziałanie siłom w wielokrotnych negocjacjach, obliczone na zorganizowanie kolejnego strategicznego wysiłku przejęcia kontroli nad zasobami planety. Co więcej, wilki w owczej skórze bezpośrednio czerpią korzyści z orkiestracji tych licznych programów zniewolenia, aby eskalować fałszywą globalną pandemię do pełnego kryzysu gospodarczego, który ma być głównym katalizatorem kontrolowania szybko zmieniającego się i ewoluującego globalnego społeczeństwa. Zmieniająca się architektura sieci planetarnej to zupełnie inne światy niż jeszcze kilka lat temu, co sprawia, że ​​obecne kryzysowe wydarzenia są znacznie mniej skuteczne, niż przewidywano. NAA (obce siły najeźdźców) nie osiągnie wyników, których oczekuje władza elit, poprzez ubój mas.

Pozytywnym aspektem jest to, że wielu „nieduchowych” i „duchowych” ludzi budzi się jednocześnie, aby zobaczyć, że natura rzeczywistości jest odwróconym systemem. Ogólnie rzecz biorąc, społeczeństwo funkcjonuje w przeciwieństwie do tego, w co każe się masom wierzyć w narracji głównego nurtu. Okleina narracji 3D podparta przez kontrolowane media głównego nurtu kruszy się i wielu jest w stanie jasno zobaczyć taktykę masowych manipulacji i gaslightingu. Dla tych, którzy budzą się poza podziałami celowo generowanymi przez politykę tożsamości i wojny kulturowe, najbardziej rozsądni ludzie mogą zgodzić się, że coś jest bardzo nie tak w dzisiejszym świecie i mogą bezsprzecznie obserwować, jak nieustannie promowana jest kultura antyludzka, jak szybko się rozwija w społeczeństwie, jak Infekcja wirusowa. W ten sposób w każdym segmencie globalnego społeczeństwa znacznie przyspieszono szereg agresywnych taktyk kontroli umysłu i propagandy, zaprojektowanych w celu kradzieży ludzkiej suwerenności i wzbudzania terroru i strachu o przetrwanie na każdym kroku.

Cicha broń Programu Zarazy jest w rzeczywistości połączona z maszyną Pulsujący Jeździec, tajną technologią nadającą fale radiowe i linie mocy, wszczepiając demony AI i nasiona demonów, aby wyhodować cień i negatywne formy w umysłach i ciałach świadomości mas.

Pulsujący Jeździec to broń elektromagnetyczna wykorzystująca fale dźwiękowe, którą można usłyszeć jako grzmoty dźwiękowe i niskie dudnienie w liniach geomantycznych Ziemi. Kiedy ludzie są opanowani przez strach i wewnętrzny cień za pomocą ukierunkowanych sygnałów AI i implantów nasion demonów, posiadają niewielką lub żadną kontrolę nad swoim wewnętrznym cieniem, co powoduje coraz większe odczucie wewnętrznego niepokoju. Wewnętrzny cień łączy się z cieniami zbiorowymi, a ta zawartość łączy się z cieniami Galaktycznymi i Uniwersalnymi, które następnie mogą być wyrzucane poprzez demonstrowane ataki i wściekłość, emocjonalny zgiełk, ukryte w negatywnym ego i ciele bolesnym jednostek.

Teraz w zewnętrznym środowisku zbiorowy cień wznosi się poprzez ciemną noc planetarnej duszy, gdzie nie możemy już dłużej ukrywać się przed tymi cieniami. Wielokrotnie, w najciemniejszych godzinach rozpaczy, zanurzeni we własnych cieniach, możemy doświadczyć głębokiego objawienia i wreszcie zacząć widzieć wieczne światło wyższej prawdy i jasności.

Obecne chaotyczne wydarzenia, które ujawniają się w globalnym dramacie, mają na celu utrwalenie masowych operacji psychologicznych przeciwko mieszkańcom Ziemi, które ostatecznie służą celom tych negatywnych sił Kontrolujących, rywalizujących o sukces w swojej wersji programu Jednego Porządku Świata. Kontrolowanie masowej percepcji poprzez celowe rozprzestrzenianie genetycznie zmodyfikowanej broni biologicznej w celu rozpętania globalnej pandemii przygotowuje grunt pod manipulację zdarzeniem wyzwalającym na tej linii czasu. Z perspektywy NAA, tym wydarzeniem wyzwalającym jest zebranie ogromnej ilości looshu na zasilenie projekcji wirtualnej rzeczywistości AI na liniach czasu, które zostały ustawione, aby pomóc w rozwinięciu kolejnych etapów ostatecznego konfliktu globalnych dramatów NAA.

Czarne słońca, globaliści w gotowości

Problem, reakcja i zwodnicze rozwiązania są reklamowane i przedstawiane jako wiadomości, dla uzyskania zaaranżowanej zgody, poprzez starannie opracowane narracje i ciągłe manipulowanie informacjami przez globalistyczne elity, będące własnością propagandy głównego nurtu. Końcowym rezultatem, do którego dążą, jest przejście do następnego etapu Agendy Jednego Świata poprzez uwolnienie technologii Jeźdźca, wywołanej przez Program Zarazy w celu uzyskania zgodności i uległości, na nieświadomej opinii publicznej. Dalej wymusi to cele transhumanizmu, przymusowe szczepienia dla trwających modyfikacji genetycznych i eugeniki oraz ludobójstwa niepożądanych.

Na płaszczyznach międzywymiarowych obejmuje to trwającą bitwę, która toczy się między atakującymi siłami NAA z asortymentem demonów AI i uzbrojonymi ciemnymi portalami, które są skierowane na duchowo przebudzoną populację ludzi – grup, które są w stanie je zrozumieć i obserwować. Jest to dalej manipulowane przez cichą broń elektromagnetyczną – mikrofale i fale milimetrowe 5G, które są wykorzystywane do przesyłania destrukcyjnych transmisji energii w celu kontroli tłumu na poziomie wojskowym oraz wzniecania terroryzmu, deprawacji i myśli samobójczych u ludzi. Oprogramowanie Armageddon lub sztuczne Linie Czasu 911 są nieustannie używane do szerzenia terroru i zamieszania w całej populacji Ziemi w celu odtworzenia i powtórzenia emocjonalnej traumy doświadczanej na poprzednich liniach czasowych w historii ludzkości, głównie spowodowanej kłótniami grup najeźdźców NAA.

Sztuczna inteligencja a wiadomości organiczne

Dlatego bardzo ważne jest, aby Gwiezdne Nasiona (Starseeds) i przebudzeni ludzie mieli jasność co do rozróżniania komunikatów sztucznej inteligencji dotyczących kontroli umysłu, a także sklonowanych lub rzutowanych holograficznych obrazów. Można to jasno odczuć, jeśli odrabiasz swoją duchową pracę domową, komunikujesz się z Bogiem, oczyszczasz umysł drapieżnika i regularnie wykonujesz Tarczę 12D. Sztuczne wiadomości pochodzące ze środowiska i poprzez organizacje kontrolujące ciemne portale i osoby poddane kontroli umysłu można odczuć jako: metaliczne, szorstkie, kwaśne, obciążające energetycznie i ostre jak nóż lub ostrze. Czasami mogą sprawić, że poczujesz się nagle fizycznie chory, będziesz miał bóle głowy, nudności lub przeszywający ból różnych części ciała, a nawet biegunkę, gdy zetkniesz się z tymi energiami. AI odczuwa się jako obrzydliwe w porównaniu do Kosmicznej Świadomości Chrystusa. W tym trudnym czasie zwracaj uwagę na to, co czujesz i jak reaguje twoje ciało, i działaj odpowiednio, aby się chronić.

Zapytaj głośno i zakwestionuj tożsamość stojącą za jakimś przesłaniem lub osobą: „Czy to oszustwo sztucznej inteligencji i manipulacja ciemną siłą? Ujawnij się teraz w prawdzie”. Rozkaż, aby prawda i przejrzystość zostały ci objawione w mocy i wiecznym świetle Boga i Chrystusa. Pamiętaj też, że wszystkie rzeczy w twoim ciele świadomości należą do ciebie zgodnie z prawem naturalnym i ustaw tę intencję, jeśli jesteś narażony na coś, czego możesz nie w pełni zrozumieć, ale możesz czuć, że coś jest nie tak w sytuacji, w której się znajdujesz.

„Z miłością nakazuję, aby każda funkcja w całym moim ciele była w pełni kierowana w intencji, zgodzie i autorytecie mojej najwyższej ekspresji, mojego Chrystusowego Ja, Boskiego Ja. Wszystkie treści, struktury i urządzenia w moim ciele i świadomości, znane lub nieznane mi teraz, są całkowicie rządzone przez Prawo Jedni, w Kosmicznym Prawie Suwerenności. JESTEM Bogiem-Suwerennością-Wolnością!”

Jest to skomplikowany temat, pełen cieni i wieloaspektowych planów, które objawiają swoje kawałki w globalnym krajobrazie, aby móc być świadkiem tego w pełnym współczuciu. Obyśmy zebrali się razem w Doskonałym Pokoju i pozwolili naszym kochającym sercom prowadzić nas drogą naprzód. Niech pokój będzie w twoim sercu, umyśle i ciele w tych chaotycznych czasach.

(Źródło: ES News – Program Zarazy, marzec 2020)https://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3795-hidden-intergalactic-conflict

Dodaj komentarz