Ufologia komercyjna, ufologia podziemna i kto w końcu ustanowił naukę egzopolityczną?

Ostatnio napisałam do Alfreda Lambremonta Webre’a maila, z zapytaniem, jak to jest z tą ufologią? Przygotowuję się do wywiadu z nim w związku z publikacją Wynurzenia Omniwersum i układam listę tematów, które chciałabym poruszyć. Ale o to bardzo chciałam zapytać od razu i uzyskać jakąkolwiek odpowiedź od Alfreda już teraz.

Powiedziałam mu, że śledząc ufologię od kilku ostatnich lat zauważyłam, jak bardzo się „spłyciła”. To co teraz napiszę, to moje osobiste obserwacje, przemyślenia i odczucia – potem napiszę, jakiej odpowiedzi udzielił mi Alfred (którego uważam za twórcę egzopolityki; egzopolityka – sztuka lub nauka rządów w zakresie tworzenia lub wpływania na politykę wobec zjawisk pozaziemskich i istot pozaziemskich).  

Widzę sterowaną ufologię, ugłaskaną, na którą idą duże środki finansowe – przewodzi w tym telewizja internetowa gaia.com, która oferuje seriale z kosmitami pięknie zaprojektowanymi przez grafików, oraz narrację, która prezentuje ich tylko i wyłącznie w pozytywnym świetle (ostatnio  nawet Anunnaki przedstawiani są jako dobrzy, życzliwi pomocnicy ludzkości: Matias de Stefano na gaia.com). Widzę, że taka sama narracja wydaje się być prowadzona w różnych obszarach językowych: we francuskim David Rousseau, hiszpańskim – Matias de Stefano, polskim – seria „Gwiezdne Dzieci”, amerykańskim – gaia.com, itd. Wszystkie te narracje proponują wysokiej jakości grafiki komputerowe Obcych, które są do siebie bardzo podobne, niemal identyczne. Narracje te milczą także w zakresie negatywnych aspektów tzw. wzięć, całego obszaru badań, którym zajmuje się „ufologia podziemna”, a który łączy w sobie porwania przez tzw. Obcych, opętania przez demony i kwestię traum i zniszczonego życia ofiar tego typu doświadczeń (doświadczenia te nie mają nic wspólnego z pięknym obrazem prezentowanym przez ufologię komercyjną).

W polskich mediach alternatywnych pokazuje się od czasu do czasu postać dr. Michaela Salli, który prezentowany jest jako twórca egzopolityki. I tutaj od razu muszę zabrać głos i podzielić się tym, co ja wiem na ten temat. Gdy zobaczyłam, że Salla jest tak prezentowany, pomyślałam, że oto i na polskie podwórka wdarła się propaganda ufologii komercyjnej. Już jakiś czas temu, gdy zaczęłam śledzić poczynania pana Salli (którego książki też posiadam, tłumaczyłam również na swoim kanale jakieś jego wystąpienia), zauważyłam, że: po pierwsze, używa nazwy domeny bardzo podobnej do Alfreda (Alfred: exopolitics.com; Salla: exopolitics.org); po drugie: ma logo pokazujące skrzydła, które zawsze wzbudza moja podejrzliwość (o tym może innym razem, gdyż to obszerna kwestia.) Śledząc przez pewien czas jego działalność zauważyłam bez wątpienia, że podaje się i próbuje sprawiać wrażenie twórcy egzopolityki. Gdy tymczasem to Alfred L. Webre używał tej nazwy jeszcze przed Sallą i napisał książkę Exopolitics, tym samym wprowadzając ten termin do ufologii i świata nauki.

Podzieliłam się moimi przemyśleniami z Alfredem, na co ten odpowiedział następująco:  

„Oto linki do 3 artykułów, które obalają twierdzenie, że Michael Salla jest „założycielem” egzopolityki. Mimo, że twierdzi, że jest naukowcem [ja sam wykładałem na Uniwersytecie Yale i Uniwersytecie w Teksasie], Michael Salla zdecydował się zignorować zasady cytowania i własności intelektualnej, jeśli chodzi o egzopolitykę. Salla jest byłym pilotem/nawigatorem australijskich sił powietrznych, który ukończył studia na Australian National University – ASIO [to uniwersytet powiązany z CIA], a następnie został umieszczony w powiązanym z CIA think-tanku na American University w Waszyngtonie DC, (którego dyrektora akurat znałem) w celu infiltracji ruchu UFO i egzopolityki, moim zawodowym zdaniem. Salla natychmiast dostał zlecenie od swoich opiekunów z CIA, aby podkopywać moją pracę i mój wkład i tak trwa to do dziś. Ta infiltracja przez Deep State jest dobrze znana w ufologii i egzopolityce.”

 

Poniżej trzy linki przesłane przez Alfreda w moim tłumaczeniu:

  1. What is Exopolitics by Michael Sokolov – Czym jest egzopolityka? Michael Sokolov
https://www.bibliotecapleyades.net/exopolitica/esp_exopolitics_V.htm

Egzopolityka, jak sama nazwa wskazuje, to polityka pozaziemska.

(Użycie przedrostka „egzo-” w odniesieniu do spraw pozaziemskich zostało już ustalone, na przykład przez termin „egzobiologia” oznaczający badanie życia pozaziemskiego.)

Egzopolityka jest bezpośrednim logicznym rozszerzeniem konwencjonalnej polityki na teatr międzyplanetarny. Dr Alfred Webre, który formalnie wprowadził egzopolitykę jako dyscyplinę naukową, określił ją jako badanie prawa, zarządzania i polityki we Wszechświecie [Uniwersum – dop. U.K.].

Potrzeba egzopolityki pojawia się naturalnie. Kiedy zaakceptuje się istnienie innych czujących istot poza nami w naszym najbliższym sąsiedztwie (które na potrzeby tej dyskusji można zdefiniować jako Układ Słoneczny i pobliskie gwiazdy), konieczne staje się polityczne spojrzenie na naszych sąsiadów. Jak wszystkie czujące istoty, naturalnie muszą mieć własne potrzeby, pragnienia, zainteresowania i plany.

Przez analogię do partii politycznych na Ziemi, które są skupiskami jednostek, które podzielają pewien wspólny program polityczny, tj. pewien zestaw polityk, które wzajemnie dążą do realizacji, możemy wprowadzić pojęcie partii egzopolitycznej, którą zdefiniujemy jako dowolna grupa członków społeczności międzyplanetarnej z określonym programem egzopolitycznym, tj. określonym zestawem polityk wobec innych członków społeczności międzyplanetarnej.

Główne zadanie badań egzopolitycznych polega zatem na identyfikacji istniejących członków naszego najbliższego sąsiedztwa i klasyfikowaniu ich według ich egzopolitycznych programów, tworząc w ten sposób obraz istniejących partii egzopolitycznych w naszym bezpośrednim sąsiedztwie.

 

Egzopolityka faktyczna i historyczna

Jeśli przyjąć hipotezę von Danikena, że ​​ET odwiedzały Ziemię i interweniowały w sprawy Ziemi od czasów starożytnych, wynika z tego, że ludzkość była już zaangażowana w relacje egzopolityczne z co najmniej jedną grupą ET, tj. z co najmniej jedną partią egzopolityczną.

Wniosek ten opiera się na założeniu, że hipoteza von Danikena jest słuszna, hipoteza ta została potwierdzona przez dziesiątki badaczy archeologii alternatywnej, historii alternatywnej i starożytnych tajemnic.

Wśród tych ostatnich najbardziej godnymi uwagi są Zecharia Sitchin, Maurice Chatelain i sam Erich von Daniken.

Inną szkołą myślenia jest to, że obecnie istnieją pewne aktywne, choć oficjalnie zaprzeczone, egzopolityczne relacje między najpotężniejszymi rządami i siłami zbrojnymi Ziemi a niektórymi grupami pozaziemskimi.

Dowody na to twierdzenie pochodzą z zeznań wtajemniczonych rządowych i wojskowych, którzy przełamali szeregi i ujawnili tajne informacje (informatorzy, sygnaliści), ofiary eksperymentów i operacji, które wydają się być prowadzone wspólnie przez agentów rządowych/wojskowych i niektóre istoty pozaziemskie, oraz świadkowie niezwykłych działań mających miejsce wokół tajnych obiektów rządowych/wojskowych, w których przypuszczalnie mieszczą się badania i operacje z udziałem istot pozaziemskich, takich jak Area 51 i Dulce w stanie Nowy Meksyk.

To twierdzenie jest również potwierdzane przez wielu zdalnych ekstrasensów.

Oba powyższe twierdzenia sugerują, że ludzkość była już zaangażowana w pewne relacje egzopolityczne, a zatem egzopolityka jako dyscyplina studiów nie jest tylko hipotetyczna, ale faktycznie odnosi się do przeszłych, obecnych i przyszłych wydarzeń na świecie.

 

Przyjaciel czy wróg?

Najczęściej zadawane pytanie o jakąkolwiek grupę pozaziemską, lub używając odpowiedniej terminologii, partię egzopolityczną, brzmi, czy są one przyjazne czy wrogie. Ponieważ terminy te są zbyt rozmyte i niejednoznaczne, użyjmy bardziej precyzyjnych definicji.

W przypadku każdej partii egzopolitycznej możemy przeanalizować jej program egzopolityczny pod kątem tego, czy jest on zgodny z najlepszym interesem ludzkości, w którym to przypadku możemy zaklasyfikować partię egzopolityczną jako przyjazną ludzkości, czy też jest sprzeczna z najlepszym interesem ludzkości , w takim przypadku możemy zaklasyfikować partię egzopolityczną jako nieprzyjazną lub wrogą.

(Ta analiza uwzględnia tylko te partie egzopolityczne, które są w jakiś sposób związane z naszą planetą i/lub gatunkiem. Byłoby niezwykle naiwnym i egocentrycznym założeniem, że każda partia we Wszechświecie ma program lub politykę dotyczącą nas. Najprawdopodobniej nie. troszczyć się o nas w taki czy inny sposób, nie jesteśmy tak ważni.)

Źródła, począwszy od starożytnych dowodów, poprzez współczesne zeznania kontaktowców, aż po zdalne widzenie, wskazują, że społeczność międzyplanetarna w naszym bezpośrednim sąsiedztwie obejmuje grupy o bardzo różnych egzopolitycznych programach, z których niektóre są zgodne z najlepszym interesem ludzkości, a inne nie.

Takie spektrum różnic egzopolitycznych w pełni zgadza się z naturalnymi oczekiwaniami: naturalnie oczekuje się, że środowisko tak różnorodne, jak społeczność międzyplanetarna, będzie zawierać wiele bardzo różnych jednostek i grup.

Każde społeczeństwo na Ziemi ma swoich przykładnych obywateli i swoich przestępców; dlaczego można by oczekiwać, że społeczność międzyplanetarna będzie inna?

Niezwykle ważne jest jednak wyraźne oddzielenie egzopolityki od rasizmu i ksenofobii. Formułując naszą opinię i politykę wobec jakiejkolwiek grupy istot pozaziemskich, musimy brać pod uwagę jedynie ich egzopolitykę, a nie rasę, gatunek czy miejsce pochodzenia.

Każda jednostka, bez względu na rasę czy planetę, z której pochodzi, ma władzę nad sobą i odpowiedzialność wolnego wyboru i musi przestrzegać standardów praw i obowiązków moralnych niezależnie od innych. Tak jak nie każdy Niemiec zmuszony do życia pod reżimem Hitlera podczas II wojny światowej był nazistą, nawet jeśli pewna planeta została zdeterminowana, by przebywać pod rządami tyrana z wrogim egzopolitycznym planem, nie czyni to wszystkich z tej planety „złymi kosmitami”.

I odwrotnie, złe jabłka mogą być na dobrych gałęziach, a zaawansowane i pozytywne społeczeństwa mogą mieć nieuczciwych członków.

Ciągłe badanie egzopolityki

Egzopolityka to bardzo nowa i wschodząca dziedzina nauki, a wiele faktów pozostaje do odkrycia i ustalenia. Praca, która stoi przed badaczami egzopolityki, polega na zidentyfikowaniu, które partie egzopolityczne zaangażowały się w sprawy Ziemi w naszej historii i które są zaangażowane w sprawy nasze i/lub naszej planety teraz.

Należy zbadać ich egzopolityczne plany i podjąć decyzję, czy działają w najlepszym interesie ludzkości, czy nie. Zaangażowani politycznie obywatele muszą wymusić na swoich przywódcach i władcach pełne ujawnienie wszelkich kontaktów i układów z wszelkimi partiami egzopolitycznymi.

Nasze najbliższe sąsiedztwo powinno być przeszukane pod kątem potencjalnych sojuszników lub wrogów ludzkości.

Egzopolitykę najaktywniej badają i promują dr Alfred L. Webre i dr Michael E. Salla. Autor tego artykułu rozpoczął własne studium egzopolityki (zanim jeszcze usłyszał termin „egzopolityka”) w 2001 roku, a obecnie pracuje nad książką o historycznej egzopolityce Ziemi i Układu Słonecznego.

Chociaż książka nie jest jeszcze gotowa, dostępny jest wstępny dokument informacyjny zawierający kilka wstępnych ustaleń.

 

  1. Origin of Exopolitics (Źródła egzopolityki)
https://exopolitics.blogs.com/exopolitics/2005/01/origin_of_exopo.html

POCHODZENIE „EGZOPOLITYKI”

„Egzopolityka” ma wiele znaczeń. Ta internetowa kolokacja korespondencji wymienionej między dr Michaelem Sallą, autorem książki Exopolitics: Political Implications of the Extraterrestrial Presence (Dandelion Books, 2004) i Alfredem Lambremontem Webrem, autorem książki Exopolitics: Politics, Government and Law in the Universe (Universebooks, 2005), ilustruje wspólną płaszczyznę: „Egzopolityka jest gałęzią ludzkiej wiedzy od niepamiętnych czasów, choć w różnych postaciach”.

ALFRED LAMBREMONT WEBRE, JD, MEd:

prepare4contact:
http://groups.yahoo.com/group/prepare4contact/message/11273

From: „Ecologynews”
Date:  Sat Jan 29, 2005  7:29 pm
Subject:  RE: Origin of „Exopolitics”

 

Temat: RE: Geneza „egzopolityki”

Trwała ufodyskusja na temat pochodzenia „egzopolityki”.

Mam nadzieję, że w tym poście, z otwartym pytaniem, nadam kontekst dyskusji:

„Możemy zostawić do dalszej dyskusji większe pytanie: „Egzopolityka była gałęzią ludzkiej wiedzy od niepamiętnych czasów, choć w różnych postaciach”.

BTW, podpisałem petycję do Senatu USA i wzywam wszystkich tutaj, aby to zrobili i przekazali petycję swoim znajomym i organizacjom.

http://www.thepetitionsite.com/takeaction/584805497

Ufodiscussion: http://groups.yahoo.com/group/ufodiscussion/message/3608

 

Od: „Ecologynews” Data: 29.01.2005, sobota, 19:16

Temat: Geneza „egzopolityki”

Jeane Manning zapytała mnie w zeszłym tygodniu, jaki jest mój związek z dr Michaelem Sallą, a ja z humorem odpowiedziałem: „Och, Michael jest jednym z moich studentów”. Jeane, która jest autorką „Nadchodzącej rewolucji energetycznej” i współautorką Angels Don’t Play this HAARP wraz z dr. Nickiem Begichem, przeprowadzała ze mną wywiad na temat powstającego właśnie artykułu na temat egzopolityki w wydaniu Atlantis Rising z kwietnia 2005 r. (przejęła felieton napisany wcześniej przez nieżyjącego już Eugene Mallove’a). Pytanie Jeane – jakie są początki „egzopolityki” – jest interesujące teraz, gdy to nowe słowo nabiera kształtów w rzeczywistym świecie.

Istnieje bardzo wąska, techniczna odpowiedź na pytanie o pochodzenie „egzopolityki” i szersze podejście do historii naszego ludzkiego rozumienia tego, jak może być zorganizowany Wszechświat zamieszkany przez inteligentne cywilizacje. Egzopolityka jest gałęzią ludzkiej wiedzy od niepamiętnych czasów, choć w różnych postaciach.

„Wąskie spojrzenie” na pochodzenie egzopolityki jest następujące: Moja książka Exopolitics: A Decade of Contact, najpierw publicznie zdefiniowała formalną dziedzinę egzopolityki (dynamikę i badanie prawa, zarządzania i polityki w Uniwersie). Publikacja Egzopolityki w latach 1999-2000 zapoczątkowała szereg kolejnych kamieni milowych w miarę rozwoju formalnej dziedziny egzopolityki. Nastąpiło to wraz z moim uczestnictwem w 2000 Bay Area UFO Conference i moją prezentacją na temat egzopolityki na konferencji 2000 ET Town Hall zorganizowanej przez Steve’a Bassetta w Santa Clara w Kalifornii.

ET Town Hall Toes Party Line autorstwa The Electric Warrior 17 października 2000 r. http://www.blackvault.com/news/et_town_hall.html

Napisałem też artykuł o egzopolityce z 2000 roku w magazynie UFO.

Możesz przeczytać adaptację artykułu z 2000 UFO Magazine pod adresem:

„W stronę Dekady Kontaktu: Przygotowanie do ponownej integracji ze społeczeństwami Wszechświata” Alfred Lambremont Webre, JD, MEd http://exopolitics.blogs.com/exopolitics/2004/06/towards_a_decad.html

 

Jednym z pierwszych kamieni milowych w dziedzinie egzopolityki był dalszy rozwój pracy doktora Michaela Salli na Exopolitics.org i jego późniejszej książki „Exopolitics: Political Implications of the Extraterrestrial Presence” (Dandelion Books, 2004). Michael opublikował swoją pierwszą pracę na temat egzopolityki, „The Need for Exopolitics: Implications of Extraterrestrial Conspiracy Theories dla decydentów politycznych i globalnego pokoju”, 20 stycznia 2003 r., około 18 miesięcy po tym, jak po raz pierwszy opublikowałem moją książkę Exopolitics: A Decade of Contact, i cytuje on moją książkę w przypisie (39) „Alfred Lambremont Webre, Exopolitics: A Decade of Contact (Universe Books, 1999). Jego książka jest dostępna online pod adresem http://www.universebooks.com/”

Michael Salla i ja po raz pierwszy spotkaliśmy się twarzą w twarz 22 lipca 2004 r. na forum Space For Progress, które odbyło się w sali House Caucus Izby Reprezentantów USA, gdzie byłem panelistą prezentującym traktat o ochronie przestrzeni kosmicznej zakazujący broni w kosmosie. Michael był wtedy na wydziale Uniwersytetu Amerykańskiego, skontaktowałem się z nim i zaprosiłem go na Forum, gdzie rozmawialiśmy, a następnego dnia spotkaliśmy się na intensywnej, przyjemnej, 3-godzinnej dyskusji kolegialnej w Starbuck’s w Chevy Chase, MD.

Strona Michaela to Exopolitics.org: http://www.exopolitics.org

Moja to Exopolitics.com: http://www.exopolitics.com

 

Nie oznacza to, że podejście Michaela do egzopolityki jest takie samo jak moje, tak samo jak dwóch politologów lub dwóch socjologów nie musi mieć takiego samego podejścia do problemu.

Model egzopolityki, który definiuje moja książka, brzmi: „Egzopolityka, jako dyscyplina mająca na celu zrozumienie społeczeństwa Uniwersum poprzez jego politykę i rządy, może wywrócić nasz dominujący pogląd na Uniwersum [zwane do tej pory „wszechświatem”, a będące tylko jednym „światem” – dop. U.K.] do góry nogami. Egzopolityka postuluje, że najprawdziwszą koncepcją naszych ziemskich okoliczności jest to, że żyjemy na odizolowanej planecie pośród zaludnionego, ewoluującego, wysoce zorganizowanego międzyplanetarnego, międzygalaktycznego, wielowymiarowego społeczeństwa Uniwersum”. http://www.universebooks.com

Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju dziedziny egzopolityki była pierwsza konferencja egzopolityczna, która odbyła się w Waszyngtonie w dniach 17-18 kwietnia 2004 r. Organizator, Stephen Bassett, zadzwonił do mnie w 2003 r. z prośbą o zgodę na użycie terminu „egzopolityka” dla Konferencji, która, jak stwierdził, została zainspirowana moją książką Exopolitics [W ten sposób Steve i ja spotkaliśmy się po raz pierwszy na konferencji UFO Bay Area 2000 – over Exopolitics. Steve zaprosił mnie do roli głównego prelegenta na konferencji. Odmówiłem z ówczesnych powodów legislacyjnych/politycznych i udzieliłem Konferencji błogosławieństwa – reszta to historia.

http://www.paradigmclock.com/X-Conference/X-Conference.htm

 

Teraz ktoś może zapytać, dlaczego w latach 2001-2005 nie znalazłem się w centrum i na oczach opinii publicznej z tematem egzopolityki? To uczciwe pytanie. Ostatnim publicznym wydarzeniem, które zorganizowałem w 2001 r., była wspólna konferencja Instytutu Współpracy w Przestrzeni Kosmicznej i Projektu Ujawnienia (dr Steven Greer, dr Carol Rosin i ja byliśmy mówcami) dla tłumu na Uniwersytecie Simona Frasera w Vancouver, 9 września 2001! Zarówno Carol, jak i ja jesteśmy świadkami Projektu Ujawnienia.

Następnie głęboko zaangażowałem się w starania, aby Kongres USA uchwalił ustawę o ochronie przestrzeni kosmicznej, a wyrokiem (zarówno ze strony przedstawicieli USA, jak i zaangażowanych organizacji pozarządowych) było oddzielenie kwestii ujawnienia i uzbrojenia kosmicznego, przynajmniej na arenie Kongresu USA.

W związku z tym przyjąłem zaproszenie Steve’a Bassetta, aby zostać głównym mówcą na konferencji Exopolitics I.

Zgodziłem się być mówcą na II Konferencji Egzopolitycznej i kontynuuję pracę nad Traktatem o Ochronie Przestrzeni Kosmicznej, aby zakazać używania broni w kosmosie na wyłącznie egzopolitycznej podstawie, wszędzie tam, gdzie percepcja publiczności i widzów na to pozwala.

Nasza kampania znajduje się pod adresem: http://www.peaceinspace.org

Kolejna książka Exopolitics z 2005 r. przeszła totalną ewolucję w porównaniu do  oryginalnej internetowej Exopolitics z lat 1999-2000 i mam szczerą nadzieję, że wszyscy zainteresujecie się i przeczytacie tę książkę.

Serdecznie pozdrawiam, Alfred Lambremont Webre

Vancouver, BC

 

Exopolitics.com: polityka, rząd i prawo we wszechświecie

http://www.exopolitics.com

  1. MICHAEL SALLA:

Od: „Dr Michael Salla” <[email protected]>

Data: niedziela 30.01.2005 08:52

Temat: Re: Geneza „egzopolityki”

Aloha Alfred, miło cię słyszeć i dziękuję za wyjaśnienie niektórych podstaw egzopolityki. To zabawne, jak inni postrzegają pochodzenie tych terminów i zakładają, że istnieje wielkie ego i granie pod publiczkę jeśli chodzi o to, kto ukuł i jako pierwszy użył terminu „egzopolityka”. Rzuciłem okiem na listę dyskusyjną o ufo i byłem zaskoczony słysząc, że niektórzy zastanawiają się, czy używam tego terminu i przedstawiam go jako swój własny, co zdecydowanie nie jest prawdą.

Niemniej jednak taka dyskusja nad terminem „egzopolityka” to dobry znak, ponieważ oznacza, że ​​termin ten zaczyna zyskiwać na znaczeniu i jest coraz szerzej używany. Może to oznaczać, że wkrótce pojawi się w głównym nurcie, co będzie dobrą wiadomością dla tych z nas, którzy jako pierwsi podjęli inicjatywę narażania swojej reputacji promując egzopolitykę. Jestem pewien, że w pewnym momencie dojdzie do debaty nad pochodzeniem tego terminu, jakby to było tak samo ważne, jak to, co się za nim kryje, co jest tutaj kluczowym pytaniem. Jak zauważyłeś, egzopolityka odbywa się od niepamiętnych czasów, więc po prostu wlewamy stare wino do nowej butelki, jeśli chodzi o wymyślanie terminów takich jak „egzopolityka”.

Pozwolę sobie powiedzieć na początku, że kiedy zdecydowałem się napisać o politycznych implikacjach tego, co uznałem za obecność pozaziemską nieujawnioną opinii publicznej, zacząłem szukać odpowiedniego terminu do użycia. Niektóre terminy, takie jak ufologia i egzobiologia, były nieodpowiednie, a terminy takie jak „polityka galaktyczna”, „polityka międzyplanetarna” itp. wyglądały niezdarnie. Ponieważ egzobiologia była szeroko stosowana i akceptowana jako właściwy termin do dyskusji o życiu, które miało pozaziemskie pochodzenie, pomyślałem, że egzopolityka będzie również odpowiednim terminem nauk społecznych dla określenia tego, co miałem na myśli.

Kiedy szukałem terminu „egzopolityka”, znalazłem w sieci książkę Exopolitics: A Decade of Contact w postaci e-booka, który miał około 22 000 słów i był podzielony na dwie części, i został opublikowany pod rubryką Universebooks, która wydawała się być Twoją stroną, stworzoną dla Twojej pracy: (http://www.universebooks.com/).

Teraz, biorąc pod uwagę jej gabaryt, może toczyć się dyskusja, czy Exopolitics: A Decade of Contact (1999) była „książką”, „ebookiem”, „monografią”, „traktatem” itp.; i czy moja książka Exopolitics: Political Implications of Extraterrestrial Presence (Dandelion Books, 2004) była „pierwszą książką” czy „pierwszą opublikowaną książką w wersji papierowej” na temat egzopolityki.

Pozwolę innym dyskutować o tym wszystkim, ale mogę ostatecznie powiedzieć, że z tego, co udało mi się odkryć, jako pierwszy zacząłeś używać terminu „egzopolityka” i że twoja kolejna, nadchodząca książka Polityka, rząd i prawo we wszechświecie (Universebooks, 2005) będzie bardzo ważnym wkładem w tę rodzącą się dziedzinę egzopolityki. Nie mogę się doczekać, aż otrzymam kopię i poznam Twoje przemyślenia na temat zrozumienia i rozwoju tej dziedziny egzopolityki.

W pokoju i przyjaźni Michael S.”

 

  1. Statement on Michael Salla and Exopolitics by Alfred Lambremont Webre – Oświadczenie na temat Michaella Salli i egzopolityki, Alfred Lambremont Webre
https://unexplored-earth.blogspot.com/2012/03/alfred-webre-statement-on-exopolitics.html

Bardzo się cieszę, że Michael Salla w końcu publicznie się przyznał i zaczął realistycznie opisywać swój wkład w egzopolitykę, naukę o stosunkach między cywilizacjami w Multiwersie.

Sposób, w jaki opisał swoja pracę w dziedzinie egzopolityki w BUFO Mary Sutherland jest poprawny:

 

„Dr Michael Salla (Australia) jest założycielem Exopolitics.org, strony internetowej uruchomionej wraz z publikacją online artykułu badawczego The Need for Exopolitics (pol. Potrzeba egzopolityki). Dr Salla odbywał staże akademickie w Stanach Zjednoczonych (1996-2001) , oraz w Departamencie Nauk Politycznych, Australian National University, Canberra, Australia (1994-96). Wykładał jako adiunkt na George Washington University w Waszyngtonie w 2002 roku. Był naukowcem w Centre for Global Peace (2001-2003) i kierującym programem Ambasadorów Pokoju w Centrum, które wykorzystuje transformacyjne techniki pokojowe dla indywidualnego usamodzielnienia. Ma doktorat z nauk politycznych z Uniwersytetu Queensland w Australii i magistra z filozofii z Uniwersytetu w Melbourne w Australii.

„Jest autorem The Hero’s Journey Toward a Second American Century (Greenwood Press, 2002) oraz autorem/współredaktorem trzech innych książek: Essays on Peace (Central Queensland University Press, 1995); Why the Cold War Ended (Greenwood Press, 1995) oraz Islamic Radicalism, Muslim Nations and the West (1993). Jest autorem ponad siedemdziesięciu artykułów, rozdziałów i recenzji książek na temat pokoju, konfliktów etnicznych i rozwiązywania konfliktów. Prowadził badania i prace terenowe dotyczące konfliktów etnicznych w Timorze Wschodnim, Kosowie, Macedonii i Sri Lance. Zorganizował szereg międzynarodowych warsztatów z udziałem uczestników tych konfliktów na średnim i wysokim szczeblu.

Jego inspiracja do stworzenia strony internetowej Exopolitics pochodzi z wieloletniego zainteresowania zjawiskami związanymi z pozaziemskimi zjawiskami oraz z jego doświadczenia zawodowego, że aby odpowiednio rozwiązać konflikt międzynarodowy, należy zawsze zająć się jego korzeniem. Poradzenie sobie z pozaziemską obecnością jest niezbędne do ustanowienia globalnego pokoju”.

http://www.burlingtonnews.net/interviewsalla.html

 

Aby zachować pełną zgodność z faktami historycznymi i prawnymi dotyczącymi założenia Exopolitics, Michael Salla musi teraz zrewidować jedno oświadczenie w swoim aktualnym wpisie w Wikipedii, aby było zgodne z powyższym.

Jego wpis w Wikipedii z 4 lutego 2011 r stwierdza: „Egzopolityka – koncepcja egzopolityki została sformułowana przez Michaela Sallę”.

To stwierdzenie jest błędne i stanowi naruszenie praw własności intelektualnej i praw autorskich Alfreda Lambremonta Webre’a, JD, MEd, który jako pierwszy sformułował Egzopolitykę w swojej książce z 2000 r. Egzopolityka: Dekada kontaktu, na której dr Salla oparł swoją pracę z 20 stycznia 2003 r. The Need for Exopolitics.

Zrewidowanie tego stwierdzenia odnośnie egzopolityki nie wymaga zbyt wiele, teraz, gdy Michael Salla zaczął wyjaśniać historyczne i prawne sprawy z tym związane.

Dziękuję,

Alfred Lambremont Webre, JD, Med. Attorney At LawExopolitics.comVancouver, BCFeb. 4, 2011

Dodaj komentarz