Sąd Najwyższy Michigan w Stanach Zjednoczonych uchyla dekrety tamtejszej gubernator

Sąd Najwyższy stanu Michigan jest przeciwko nadzwyczajnym uprawnieniom gubernator z partii Demokratów- Gretchen Whitmer.

Sąd Najwyższy Michigan orzekł, że jej tyrania jest niezgodna z konstytucją Stanów Zjednoczonych. To olbrzymi sukces! Jednak niezrażona Gretchen będzie nadal żądać od obywateli przestrzegania jej edyktów. Jednocześnie obywatele zgromadzili ponad 500 000 podpisów, aby ustawodawca uchylił ustawę z 1945 roku, na podstawie której Whitmer uzasadnia swoje działania. Świadczy to o rosnącym zaangażowaniu Civitas w Stanach zjednoczonych w sprawy własnego państwa.

Sąd Najwyższy Michigan orzekł w piątek, 2 października, że gubernator Gretchen Whitmer nie ma uprawnień do przedłużania lub ogłaszania stanów wyjątkowych w związku z pandemią COVID-19.

Gubernator wydała w marcu dekret ogłaszający stan wyjątkowy i rozszerzyła go w kwietniu kolejnym dekretem. Kontrolowana przez Republikanów legislatura podjęła uchwałę o przedłużeniu stanu wyjątkowego, ale tylko do 30 kwietnia. Od tego czasu Whitmer wydała znacznie więcej rozkazów związanych z pandemią.

Whitmer przytoczyła dwa prawa stanowe – ustawę o zarządzaniu kryzysowym z 1976 r. i ustawę o uprawnieniach gubernatora z 1945 r. jako przyznające jej uprawnienia do kontynuowania zarządzeń nadzwyczajnych po 30 kwietnia.

W opinii większości (4-3), stanowy sąd orzekł, że nie ma ona takiej władzy.

„Dochodzimy do wniosku, że gubernator nie miała uprawnień do ogłoszenia „stanu wyjątkowego” lub „stanu klęski ”w ramach EMA po 30 kwietnia 2020 r. w związku z pandemią COVID-19. Ponadto dochodzimy do wniosku, że EPGA narusza konstytucję naszego stanu, ponieważ dąży do przekazania władzy wykonawczej i uprawnień ustawodawczych rządu stanowego – w tym uprawnień policyjnych na posiedzeniu plenarnym – i zezwala na wykonywanie tych uprawnień w nieskończoność ” powiedziała Justice Stephen J. Markman w imieniu większości.

Whitmer odpowiedział na tę decyzję, nazywając ją „głęboko rozczarowującą”. Dodała też, że stanowczo nie zgadza się z interpretacją konstytucji stanu Michigan przez sąd.

„W tej chwili każdy stan i rząd federalny w jakimś stopniu ogłosili stan wyjątkowy”- powiedziała Whitmer w oświadczeniu.

Orzeczenie zapadło tego samego dnia, w którym Whitmer cofnęła ponowne otwarcie regionu, powołując się na wzrost liczby zakażeń.

Środki podjęte przez Whitmer w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa były przedmiotem sporu między nią a republikańskimi ustawodawcami. W maju, gdy liczba spraw w państwie przybrała na sile, ustawodawcy pozwali demokratyczną gubernatorkę, argumentując, że w swoich deklaracjach przekroczyła swoje uprawnienia.

Rozkazy i środki zaradcze w sytuacji koronawirusa wywołały protesty, podczas których setki ludzi- niektórzy uzbrojeni- zgromadziło się na Kapitolu.

W dniu orzeczenia Sądu Najwyższego grupa Unlock Michigan złożyła podobno około 539 000 podpisów wzywających do uchylenia ustawy z 1945 r. cytowanej przez Whitmer.

 

W swoim piątkowym oświadczeniu Whitmer podkreślała, że decyzja Sądu nie wejdzie w życie przez 21 dni, a jej deklaracje i nakazy zachowują „moc prawną”. Whitmer dodała, że wiele wytycznych w sprawie koronawirusa „będzie kontynuowanych pod alternatywnymi źródłami władzy, które nie były przedmiotem dzisiejszego orzeczenia”. Jakie „alternatywne źródła władzy” ma na myśli?

Źródło:

https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/10/03/919891538/michigan-supreme-court-rules-against-governors-emergency-powers?t=1602020823083

Dodaj komentarz