Rząd Federalny USA próbuje celowo wywołać klęskę nieurodzaju i głód- raport 24 maja 2021

Ostatnio w sieci krążyły nagranie wideo, które ostrzega ludzi, że w Stanach Zjednoczonych jest właśnie organizowany niedobór żywności. Film przedstawia syna rolnika, który twierdzi, że rząd federalny zmusza rolników do niszczenia swoich upraw. Jest to poważne twierdzenie, biorąc pod uwagę, że historia nieraz pokazała, że niedobory żywności były wykorzystywane do kontrolowania populacji i często używano ich jako skutecznej broni przeciwko ludziom.

ForbiddenKnowledgeTV.net opublikował cały film na swojej stronie Rumble. Oto, co zostało powiedziane w tym filmie:

Syn farmera mówi, że rolnicy są zmuszani do niszczenia swoich upraw. Rząd federalny mówi rolnikom, że zapłacą im 1,5 raza wartości ich produktów za zniszczenie swoich upraw, w przeciwnym razie nie będą już ich dotować i zniszczą ich ekonomicznie poprzez podatki.

To dowód, że przygotowują niedobór żywności. Mamy 8 miesięcy na zebranie zapasów.

Z powodu tego poważnego twierdzenia dziennikarka Sarah Westall [na podstawie jej artykułu piszę ten tekst – dop.U.K] postanowiła zgłębić ten temat bardziej, aby sprawdzić, czy jest więcej dowodów lub innych oznak, że niedobór żywności jest celowo wywoływany. Poniżej znajdują się inne oznaki, że rzeczywiście coś się dzieje, przypadkowo lub zgodnie z projektem.

Poważny niedobór wody w Kalifornii zmusza rolników do niszczenia upraw

Rolnicy w Kalifornii są zmuszani do niszczenia upraw z powodu niedoboru wody. Możesz zobaczyć wiele artykułów na ten temat: NewsChannel5, Fox26News

Wielu rolników jest bardzo zaniepokojonych faktem, że agencje rządowe zatrzymują wodę lub kierują ją na dzikie obszary. Rolnik z Kalifornii, Del Bosque, stwierdził, że „mamy problem z dostaniem jej tutaj, ponieważ agencje rządowe zatrzymują ją i nie chcą, aby woda tu płynęła”.

Panuje powszechna zgoda co do tego, że Kalifornia w bardzo wolnym tempie rozwiązuje swoje problemy z wodą, a ich obecny system nie radzi sobie z niedoborami wody. Mógłby istnieć znacznie lepszy system, który zaspokoiłby większość potrzeb Kalifornii, ale to się jeszcze nie zmaterializowało z powodu złych decyzji politycznych i biurokracji.

Można pomyśleć, że jeden stan ma nieduże znaczenie w kraju z 50 stanami i 14 terytoriami. Jednak okazuje się, że Kalifornia dostarcza ponad 1/3 wszystkich warzyw i 2/3 krajowych owoców i orzechów. To pokazuje również, że poleganie tak bardzo na jakimkolwiek stanie lub regionie w kwestii podstawowego produktu żywnościowego musi się zmienić.

Administracja Bidena zwiększa program ochrony gruntów rolnych

Podczas gdy w Kalifornii narastają niedobory żywności, administracja Bidena obiecała dodać 4 miliony akrów ziemi uprawnej do programu rezerwatów ochrony przyrody. Według Govern.com:

„Administracja Bidena ogłosiła w środę, że rozszerzy program, w ramach którego rolnicy będą otrzymywać pieniądze za pozostawienie odłogów − to część szerszego, ogólnopaństwowego wysiłku mającego na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o połowę do 2030 r. Nowa inicjatywa zachęci rolników do wyłączania gruntów z produkcji poprzez podniesienie stawek czynszu i płatności motywacyjne ”. Artykuł kontynuuje: „Naprawdę uważam, że regulacje to jedyny sposób, w jaki możemy cokolwiek osiągnąć” − powiedział Schechinger. „Możemy nadal robić coś dobrowolnego − CRP jest dobre, wycofanie się rolników z gruntów to świetna rzecz − ale to nie wystarczy, aby dotrzeć do punktu, w którym musimy się znaleźć w naszych wysiłkach łagodzenia zmian klimatycznych”.

Grunty rolne stale się zmniejszają

Oprócz płacenia rolnikom przez administrację Bidena za umieszczenie areału w programie rezerwowym, liczba akrów uprawianych w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich dwóch dekad stale spada. Według Statista.com w 2000 roku Stany Zjednoczone miały 945 080 000 akrów ziemi uprawnej, a od 2020 roku liczba ta spadła do 896 600 000. To spadek o ok. 48 milionów akrów.

Biorąc pod uwagę, że populacja Stanów Zjednoczonych wzrosła z 281 710 909 do 331 002 651 w tych samych latach 2000−2020 ( wzrost o ok. 49 milionów ludzi). Gdzieś będziemy musieli nadrobić te straty w ziemi uprawnej − albo poprzez bardziej wydajne techniki rolnicze, albo poprzez zwiększenie importu.

Ceny żywności rosną

Problemy jeszcze bardziej zwiększa sytuacja z cenami żywności, które dramatycznie wzrosły w 2021 r. (w porównaniu z ubiegłym rokiem). Zgodnie z ostatnimi indeksami ceny kształtują się następująco:

Źródło: https://sarahwestall.com/engineered-food-shortage-as-a-weapon-of-war/

Ceny kukurydzy rosły rok do roku o 119,3% na środkowym zachodzie, według USDA. Soja nie pozostaje daleko w tyle za wzrostem o 89,1%. Biorąc pod uwagę, że kukurydza stanowi 95% produkcji pasz rolniczych i jest wykorzystywana w ponad 4000 produktów w sklepach spożywczych, wzrost cen kukurydzy oznacza wzrost w ujęciu ogólnym.

Źródło: https://sarahwestall.com/engineered-food-shortage-as-a-weapon-of-war/

Rosnąca inflacja i spadająca cena dolara z pewnością wpłyną również na ceny żywności. Istnieje wiele wskaźników wskazujących na wzrost inflacji. Już samo to wpłynie znacząco na ceny żywności, a dla najbiedniejszych regionów świata, jak pokazuje historia, dramatycznie zwiększy liczbę ludzi zepchniętych na krytyczny poziom biedy i głodu.

Żaden z tych problemów nie wskazuje konkretnie na niedobór żywności modyfikowanej, ale ważne jest, aby być czujnym na rosnące trendy. Ważne jest również, aby zdać sobie sprawę, że w czasach konfliktów potężne narody często uciekają się do powodowania sztucznych niedoborów żywności, aby narzucić swoją wolę rywalowi. W końcu głodzenie ludności jest potężnym narzędziem i bezlitosny tyran nie zawahałby się użyć tej taktyki, aby zdobyć przewagę.

Temat będziemy kontynuować w kolejnym poście, uzupełniając go informacjami na ten temat od Debory Tavares. 

Wieści przygotowała: Ula Klimko

Dodaj komentarz