4 komentarze

 • sorki ale informacja jakoby John Trump(wujek 45 prezydenta USA) miał związek z prjektem „Paperclip” jest nieprawdziwa
  to biografia Johna Trumpa autorstwa Williama Thomasa który jest analitykiem polityki naukowej FYI w Amerykańskim Instytucie Fizyki, który wydaje również Physics Today. Fragmenty tego artykułu dotyczące II wojny światowej pochodzą z książki autora, Rational Action: The Sciences of Policy in Britain and America, 1940-1960, opublikowanej w zeszłym roku przez MIT Press.
  https://physicstoday.scitation.org/do/10.1063/PT.5.9068/full/

  John George Trump urodził się w 1907 roku i w 1929 roku uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie elektrotechniki w Instytucie Politechnicznym w Brooklynie. W 1931 r. uzyskał tytuł magistra fizyki na Uniwersytecie Columbia, a w 1933 r. tytuł doktora elektrotechniki na MIT, gdzie pracował pod kierunkiem fizyka Roberta J. Van de Graaffa (patrz Physics Today, luty 1967, str. 49). Trump pracował następnie jako pracownik naukowy w MIT, a w 1936 r. otrzymał tam nominację na docenta elektrotechniki.

  W latach trzydziestych Trump nawiązał trwałą współpracę z Van de Graaffem przy opracowywaniu generatorów elektrostatycznych wysokiego napięcia. W 1933 r. Van de Graaff ukończył spektakularny generator o wysokości 12 metrów, który był w stanie wytworzyć różnicę potencjałów 5 milionów V i musiał być umieszczony w hangarze sterowca w Round Hill w Dartmouth w stanie Massachusetts, około 110 km na południe od Bostonu. Trump przyczynił się później do przeprojektowania generatora, gdy został on przeniesiony do Teatru Elektryczności w Muzeum Nauki w Bostonie, gdzie jest nadal prezentowany. Trump został dożywotnim powiernikiem tego muzeum.

  Van de Graaff pierwotnie zaprojektował swój generator jako akcelerator cząstek, ale on i jego współpracownicy szybko znaleźli zastosowanie także w generowaniu promieniowania rentgenowskiego o wysokim napięciu. W 1937 r. generator rentgenowski o mocy 1 MV został zainstalowany w Huntington Memorial Hospital w Bostonie, gdzie uzupełniał rad w terapiach nowotworowych. Trump stał się ekspertem w dziedzinie medycznych zastosowań promieniowania wysokonapięciowego, a później prowadził kursy dla fizyków szpitalnych. Około 1960 r. Trump był jednym z pionierów radioterapii rotacyjnej. (Można obejrzeć jego opis pracy na filmie na stronie MIT’s Infinite History).

  W 1939 roku Trump i inżynier z Boston Navy Yard, Carlton Lutts, odkryli, że generator Huntington Memorial może wytworzyć obraz radiograficzny grubej stali w ciągu 100 sekund, podczas gdy przy użyciu radu trwało to około 65 godzin. Zdolność ta wkrótce znacznie poprawi możliwości producentów w zakresie kontroli wad, a w czasie II wojny światowej odegrała ważną rolę w amerykańskim przemyśle stoczniowym i lotniczym.

  Trump skoncentrował swoje własne prace wojenne na nowej technologii radarowej. W 1940 r. misja techniczna z Wielkiej Brytanii zapoznała amerykańskich naukowców z magnetronem wnękowym, który umożliwił radarom pracę na falach o centymetrowej długości, znacznie rozszerzając ich skuteczność i zakres zastosowań (patrz Physics Today, lipiec 1985, strona 60). Nowy Narodowy Komitet Badań Obronnych (NDRC) powołał komisję mikrofalową, która zainicjowała program badań i rozwoju radarów na MIT. Trump był jednym z pierwszych, którzy się przyłączyli. Wkrótce prace te rozrosły się do MIT Radiation Laboratory, czyli „Rad Lab”, które w 1945 roku zatrudniało około 4000 osób.

  Trump został sekretarzem komitetu mikrofalowego w 1942 roku, po tym jak jego pierwszy sekretarz, inżynier elektryczny MIT Edward Bowles, odszedł, aby doradzać sekretarzowi wojny w sprawie wdrażania radaru. Pierwszą część wojny Trump spędził również jako łącznik NDRC z Rad Lab, a także jako doradca i asystent prezydenta MIT Karla Comptona. W 1943 roku, po śmierci enigmatycznego Nikoli Tesli, Federalne Biuro Śledcze poprosiło Trumpa o zbadanie dokumentów Tesli w celu ustalenia, czy pracował on nad czymś, co mogłoby mieć znaczenie dla wojny. Trump stwierdził, że nie.

  W międzyczasie, krótko po ataku na Pearl Harbor, Laboratorium Radowe zaczęło otrzymywać prośby o wysyłanie prototypowych jednostek radarowych bezpośrednio w teren, zanim sprzęt zostanie dokładnie przetestowany i znormalizowany. Opracowywanie sprzętu na zasadzie „crash” wkrótce stało się rutyną. Naukowcy i inżynierowie zaczęli towarzyszyć jednostkom w terenie, aby zebrać dane o ich wydajności w warunkach bojowych. Podczas tej pracy rozwiązywali oni również problemy z nowym sprzętem i pomagali opracować metody jego integracji z operacjami.

  Początkowo większość tych prac w terenie wykonywały grupy „badań operacyjnych” i zespoły konsultantów-ekspertów pracujących dla Bowlesa. Jednak w 1943 roku Laboratorium Rad utworzyło Oddział Brytyjski (BBRL), który stworzył bezpośredni kanał łączący laboratorium z teatrem europejskim. Trump został szefem BBRL w lutym 1944 roku. Do listopada zaczął kursować między Wielką Brytanią a wysuniętymi pozycjami wojskowymi na kontynencie, pełniąc podwójną rolę w BBRL oraz w kontyngencie Bowlesa pracującym dla Sił Powietrznych Armii USA w Europie.

  W połowie kwietnia 1945 r. Trump był już w Niemczech, gdzie przeprowadzał wywiady z inżynierami radarowymi wroga. Spotkania te dały Trumpowi możliwość porównania amerykańskich i brytyjskich wysiłków radarowych z niemieckimi. Był pod wrażeniem różnic w organizacji. Jak zapisał w swoim dzienniku wojennym: „Tak jak istniała przepaść między niemieckimi naukowcami i przemysłowcami, tak istniała jeszcze większa przepaść między nimi a wojskiem. Praktycznie niemożliwe było, aby naukowiec lub inżynier towarzyszył urządzeniom radarowym w rejonach walk, aby obserwować ich działanie lub pomagać w szkoleniach.”

  Po wojnie Trump został dyrektorem MIT’s High-Voltage Research Laboratory, które to stanowisko zajmował od 1946 roku aż do przejścia na emeryturę w 1980 roku. W 1946 r. Trump wraz z Van de Graaffem i brytyjskim inżynierem elektrykiem Denisem Robinsonem, który w czasie wojny był łącznikiem z Rad Lab, założył High Voltage Engineering Corporation (HVE). Trump został prezesem i dyrektorem technicznym firmy, a także aktywnie uczestniczył w rozwoju działalności akceleratorowej i kilku spółek zależnych. W 1983 r. Trump został odznaczony Narodowym Medalem Nauki (National Medal of Science) za swoją przełomową pracę.

 • Ta Kimberly to to samo, co cała reszta. Jest zmiennokształtna. Nie słuchać gada!!!

 • Bardzo dziekuje Ula za przetlumaczenie 🙂 xxx

Dodaj komentarz