Kanadyjski badacz UFO tworzy oficjalną petycję, aby rząd kanadyjski wyznaczył go „przedstawicielem Ziemi” do Rady Galaktycznej

EXOPOLITICS.COM: https://exopolitics.blogs.com/exopolitics/2021/03/canadian-ufo-researcher-creates-official-petition-to-have-canadian-government-designate-him-an-earth-representative- to.html

 

NEWSINSIDEOUT: https://newsinsideout.com/2021/03/canadian-ufo-researcher-creates-official-petition-to-have-canadian-government-designate-him-an-earth-representative-to-galactic-council/

 

VANCOUVER, BC – Teraz, gdy Biały Dom Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych po cichu zniósł przywilej wnoszenia petycji do Białego Domu, którym obywatele USA cieszyli się wcześniej pod rządami poprzedniej administracji, kanadyjski badacz UFO Alfred Lambremont Webre, posiadający podwójne obywatelstwo kanadyjsko-amerykańskie − zwrócił się do ePetycji kanadyjskiego parlamentu w swoim dalszym dążeniu do uzyskania oficjalnego statusu „przedstawiciela Ziemi w Regionalnej Galaktycznej Radzie Zarządzania.”

 

Petycja do Jody Wilson-Raybould, posła do Parlamentu reprezentującego Vancouver, Granville

 

Petycja Alfreda może być podpisana tylko przez obywateli Kanady, można ją znaleźć w witrynie kanadyjskiego parlamentu petitions.ourcommons.ca do przeglądania i podpisywania.

 

Oto petycja, którą Alfred złożył w parlamencie Kanady:

 

„Zważywszy że:

Jody Wilson-Raybould, 2020. Posłanka z Vancouver Granville, pierwsza rdzenna Prokurator Generalna Kanady

Alfred Lambremont Webre, doktor prawa, magister pedagogiki, CERT Public Health, obywatel Kanady i członek parlamentu Jody Wilson-Raybould, jest założycielem nauki zwanej „egzopolityką” o relacjach między inteligentnymi cywilizacjami we Wszechświecie, dzięki swojej książce z 2000 roku Egzopolityka, polityka , rząd i prawo we wszechświecie. (UniverseBooks)

Hon. Paul Hellyer, były kanadyjski minister obrony i wicepremier za premiera Pierre’a Eliota Trudeau, napisał: „Odyseja Alfreda Lambremonta Webre do sfery życia w rozległym Omniwersie otaczającym planetę Ziemię jest naprawdę fascynującą podróżą, jeśli przeczytasz ją z otwarty umysłem (…) aby skierować nas w kierunku ponownego zjednoczenia z resztą stworzenia, autor proponuje „dekadę kontaktu” − erę otwartości,  publicznych przesłuchań i debat, badań finansowanych ze środków publicznych i edukacji o rzeczywistości pozaziemskiej. Działania te mogą być antidotum, którego potrzebuje świat, aby zakończyć swoje napędzane chciwością, koncentrujące się na władzy szaleństwo.”

Popieramy Alfreda Lambremonta Webre jako przedstawiciela Ziemi w Regionalnej Radzie Zarządzania Galaktycznego z Plejadanami, Alfa Centaurami, Syriuszami i innymi, a także wspieramy utworzenie Żyjącej Platformy dla Społeczności Nowej Ziemi.

 

„My, niżej podpisani, Obywatele i Mieszkańcy Kanady i/lub Obywatele i Mieszkańcy Ziemi, wzywamy Rząd Kanady do:

Utworzenia stanowiska Przedstawiciela Ziemi do Regionalnej Rady Zarządzania Galaktycznego zaawansowanych cywilizacji ludzkich z Plejad, Alpha Centauri oraz Syriusza, Arkturusa i innych.

Wspieraj Alfreda Lambremont Webre (Doktora Prawa, MEd, CERT Public Health) jako przedstawiciela Ziemi w Regionalnej Galactic Governance Council.

Wspieraj Żyjącą Platformę Dla Społeczności Nowej Ziemi w Regionalnej Galaktycznej Radzie Zarządzania.

Kliknij tutaj, aby podpisać, jeśli popierasz petycję i jesteś obywatelem lub rezydentem Kanady.

https://petitions.ourcommons.ca/en/Petitioner/PetitionDetails?Petition=e-3295

 

Petycja Alfreda jest początkowo skierowana do jego lokalnej posłanki, Jody Wilson-Raybould, posłanki z Vancouver Granville, która została pierwszym rdzennym prokuratorem generalnym Kanady. Jeśli petycja Alfreda uzyska 500 podpisów obywateli lub rezydentów Kanady w ciągu 120 dni od jej złożenia 20 marca 2021 r., zostanie przekazana Izbie Gmin Kanady w celu podjęcia dalszych działań.

 

Tło badawcze i polityczne stojące za propozycjami Alfreda dotyczącymi reprezentacji Ziemi w regionalnej Galaktycznej Radzie Zarządzania sięga 48 lat wstecz, do lutego 1973 r., kiedy to Alfred rozpoczął swoją publiczną pracę od osobistego spotkania z Regionalną Galaktyczną Radą Zarządzania.

 

Żywa Platforma dla Nowej Ziemi jest platformą, poprzez którą Ziemia pośredniczyłaby w Regionalnej Radzie Zarządzania Galaktyką.

Platforma ta zawiera następujące elementy budulcowe:

Prawda i ujawnienie – pełne publiczne ujawnienie obecności inteligentnych cywilizacji w środowisku Ziemi i globalne referendum dotyczące tego, czy i na jakich warunkach ludzkość powinna nawiązać stosunki i podróże kosmiczne, kolonizację kosmiczną, zarządzanie kosmosem, ze zorganizowanym inteligentnym wszechświatem, multiwersem, i społeczeństwem Omniwersum.

 

Nowa energia, teleportacja i podróże w czasie – pełne publiczne ujawnienie tajnych  nowych źródeł energii (nowa energia, punkt zerowy, darmowe, antygrawitacyjne, egzotyczne), które są teraz dostępne do zastosowania na Ziemi. Publiczne wdrażanie  sekwestrowanych technologii darmowej energii do zasilania mieszkań, osiedli ludzkich, przemysłu, transportu i napędu, komunikacji i wielu innych dziedzin.

 

Wdrożenie teleportacji jako globalnego, krajowego, regionalnego i lokalnego systemu transportowego, zastępującego zanieczyszczające pojazdy napędzane paliwami kopalnymi (pociągi, autobusy, ciężarówki, samochody) i ich intensywne wykorzystanie, wykorzystanie terenu autostrada i kolei miejskich, a także regulowany czas programu edukacji publicznej w zakresie podróży.

 

Uznanie zwierząt za czujące istoty posiadające prawa – nadanie na całym świecie praw osobistych zwierzętom z towarzyszącymi im prawami zakazującymi morderstwa, uboju, tortur oraz okrutnego i nieludzkiego traktowania. Nadanie specjalnego statusu inteligentnej cywilizacji dla waleni, w tym wielorybów i delfinów. Rozwój zdrowych, bezpiecznych i smacznych substytutów mięsa białkowego do spożycia i żywienia ludzkości.

Bezpieczna demokracja bezpośrednia online na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – bezpieczna technologia wirtualna umożliwia teraz wdrażanie demokracji kantonowej (tak jak w Szwajcarii) na całym świecie. Nie ma już potrzeby korzystania z pośredników, takich jak rady miejskie, stanowe lub prowincjonalne organy ustawodawcze, parlamenty narodowe lub kongresy, ani nawet, w ostatecznym rozrachunku, zgromadzenie narodów, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych. Doświadczenie na przestrzeni wieków pokazało, że siły, które maja władzę, wykupują ostatecznie wszystkich pośredników. Bezpośrednia wirtualna demokracja dostosowuje bezpieczne technologie wirtualne i zapewnia wirtualne głosowanie obywateli odporne na włamania na poziomie gminnym, prowincjonalnym/stanowym, regionalnym, krajowym i światowym. W ramach bezpośredniej wirtualnej demokracji całe miasto głosuje nad prawami miejskimi; cały naród głosuje nad ustawami krajowymi; światowa populacja głosuje nad globalnymi standardami, o czym wszyscy są należycie informowani przez pracowników rządowych na odpowiednim szczeblu lokalnym, krajowym i światowym. Na przykład samorząd miejski ma za zadanie sprawnie zbierać śmieci i zarządzać miastem zgodnie z prawami uchwalonymi przez lokalną wirtualną demokrację.

 

Odnowienie statusu pieniądza jako prawa człowieka i użyteczności publicznej, takiej jak powietrze, woda lub elektryczność, dostępnego dla kreatywnych inwestycji w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Globalny zakaz prywatnych banków centralnych, takich jak System Rezerwy Federalnej (FED)oraz prywatnych banków komercyjnych. Obsługa walut uzupełniających/równoległych. Licencjonowanie banków spółdzielni konsumenckich. Nałożenie surowych sankcji karnych za naruszenie i astronomicznych grzywien dla osób fizycznych, organizacji i narodów za uchybienia.

 

Gwarancje socjalne w postaci rocznego dochodu, opieki zdrowotnej oraz podstawowego, średniego i pomaturalnego wykształcenia dla każdej osoby na świecie na całe życie. Finansowane przez powszechne fundusze państwowe, podatek od wszystkich transakcji finansowych oraz składki po ukończeniu studiów na plan edukacji i inne. Wdrażanie tradycyjnych i alternatywnych, a także zaawansowanych pozaziemskich technologii medycznych.

 

World Debt Forgiveness Globalne umorzenie wszystkich publicznych i prywatnych długów − ogłoszenie światowego bankructwa zbankrutowanego systemu bankowego i koniec długu − system więziennictwa fiducjarnego. Kryminalizacja pobierania odsetek od pieniędzy i pożyczek z rezerwą cząstkową.

 

Odrzucenie władzy państwowej monarchii i religii na całym świecie − monarchia brytyjska i Watykan to przykłady nadużyć, które mają miejsce, gdy dwie instytucje oparte na zasadach niedemokratycznych (Boskie Prawo Królów i Papieży) otrzymują ustalone prawa państwowe w nowoczesnym demokratycznym świecie.

 

Kryminalizacja przemysłu wojennego kryminalizacja i globalny zakaz wojny, ludobójstwa i wyludniania we wszystkich ich formach, jawnych i ukrytych. Zakaz wojny jako metody rozwiązywania sporów. Stały zakaz projektowania, produkcji lub sprzedaży systemów uzbrojenia, w tym broni jądrowej, broni kosmicznej i broni konwencjonalnej. Stały zakaz utrzymywania ofensywnych sił zbrojnych. Nałożenie surowych sankcji karnych za naruszenie i astronomicznych grzywien dla osób fizycznych, organizacji i narodów.

 

Ściganie przestępstw i skazanie za zbrodnie wojenne, sprawiedliwość naprawcza dla ofiar zbrodni wojennych − kryminalizacja i rygorystyczne ściganie międzynarodowej organizacji ściągającej haracz za zbrodnie wojenne za planowanie i wdrażanie programu ludobójczej depopulacji, w tym (między innymi): (a) planowanie oraz wywoływanie wojen i konfliktów zbrojnych poprzez operacje fałszywej flagi; (b) regionalne i globalne ludobójstwo popromienne i ekobójstwo spowodowane zubożonym uranem(DU) oraz program jądrowy; (c) planowanie i wdrażanie ataków wojennych na środowisko, w tym geoinżynierii, wojny pogodowej, HAARP, chemtrails i robotyzacji broni skalarnej oraz ludobójstwa ludzkości, głodu, szczepionek, żywności GMO, manipulacji DNA i innych; (d) Realizacja programu zabójstw i terroru COINTELPRO[i] przeciwko aktywistom, badaczom i wynalazcom społecznym w wielu dziedzinach badań nad pokojem, nową energią, jedzeniem i odżywianiem, promieniowaniem, demokracją i polityką wyborczą; (e) Prowadzenie jako DOPE INC. śmiercionośnego, 300-letniego spisku w celu uzależnienia ludzkości od narkotyków i kryminalizacji użytecznych substancji, takich jak konopie, dla zysku i zniewolenia; (f) transhumanistyczny program kontroli umysłów ludności poprzez nanobroń, EMF i inną broń. (g) Zniesienie wielkiego monopolu technologicznego na transmisję wideo i komunikację online, telekomunikację, media społecznościowe oraz ustanowienie spółdzielni konsumenckich w celu tworzenia transmisji wideo i komunikacji online, telekomunikacji i mediów społecznościowych.

Nie ma czegoś takiego jak przedawnienie zabójstwa. Nałożenie surowych sankcji karnych za naruszenie i astronomicznych grzywien dla osób fizycznych, organizacji i narodów.

 

W jaki sposób te sugerowane wspólne działania i polityki na rzecz pozytywnej przyszłości przejawiają się na pozytywnej linii czasowej ludzkości?

 

Podstawowe równanie pozytywnej przyszłości sugeruje, że te zbiorowe działania i polityki (lub ich warianty mające na celu osiągnięcie zasadniczo tych samych celów) będą manifestować się jako efekt synergii pozytywnej linii czasowej i przebudzenia się ludzkości do świadomości Jedności.

 

 

 

[i] COINTELPRO – (akronim od ang. Counter Intelligence Program, w tłum. na pol. „Program kontrwywiadowczy”) program przeprowadzania tajnych i czasami nielegalnych operacji przeprowadzanych przez Federalne Biuro Śledcze (FBI) w celu śledzenia, infiltrowania i zakłócania działania amerykańskich organizacji politycznych.

SAMOŚWIADOMI Książki i Edukacja i Wydawnictwo Vin Ross pracują nad polskim wydaniem książki Alfreda Lambremont Webre – Wynurzenie Omniwersum. Dostęp Do Duchowej Wolności w Omniwersum na Nowej Ziemi Porzucając Agendę Transhumanistyczną, Osobliwość AI i Fałszywy Matriks Reinkarnacji Życia Po Życiu/Między-Życia.

Przewidywana data Publikacji- MAJ/CZERWIEC 2021 !

Zostańcie z Nami!

Tłumaczenie: Ula Klimko 

1 komentarz

  • Super, konkretny program :):) ,
    teraz jak pomóc, jak sprawić żeby to się stało jak najszybciej ?

Dodaj komentarz