Jak przejmuje się i kradnie ziemię pod pozorem redukcji emisji CO2 DEBORAH TAVARES

JAK PRZEJMUJE SIĘ I KRADNIE ZIEMIĘ WE WSPÓŁCZESNYCH CZASACH pod pozorem redukcji emisji CO2 i za pomocą tajnego użycia broni pogodowej −  WYJAŚNIENIE METODY

Deborah Tavares z StopTheCrime.net

Uwaga: proszę mieć na uwadze, że Deborah pisze głównie o sytuacji w USA, choć często powtarza, że „to globalna agenda”, zatem wiele elementów dotyczy także Europy (np. prywatyzacja wodociągów, biorąc pierwsze z brzegu). Choć Deborah opisuje sytuację w USA, bo tam mieszka i tam doświadcza obecnych wydarzeń,  możemy wyciągać wnioski także dla siebie. Stany Zjednoczone są z pewnością trudniejsze w „ogarnięciu” z powodu liczby ludności i różnorodności kulturowej i narodowościowej. Deborah prezentuje plany tzw. Kontrolerów, i to od nas zależy, czy te plany ostatecznie odniosą sukces, czy nie).

 

Tłumaczenie artykułu z jednego z ostatnich maili od strony StopTheCrime.net prowadzonej przez Deborah Tavares:

 

Stany Zjednoczone będą potrzebować dużo ziemi dla gospodarki bezemisyjnej.

Artykuł pokazuje, w jaki sposób nasi Zwierzchnicy osiągną cele agendy Re-Wilding aka Agendy 21 – Wildland’s Project prowadzonych przez ONZ. Dotyczy ziemi, na której jest ograniczony dostęp ludzi i/lub taki dostęp jest ZABRONIONY.

Z powodu wymagań Traktatu o Różnorodności Biologicznej będzie miała miejsce przymusowa transformacja i relokacja WSZYSTKICH ludzi i miast – będą zmuszeni do przestrzegania polityki środowiskowej i redukcji emisji CO2.

WSZYSTKIE TE POLITYKI ZOSTAŁY PRZYJĘTE i wszystkie systemy aktywowane – pożary, wiatr, upały, napowietrzne wysypiska śmieci (geoinżynieria), tornada, huragany, cyklony, tsunami, akceleratory fal uderzeniowych, powodzie, przerwy w dostawie prądu, wyładowania atmosferyczne, trzęsienia ziemi, silne upały, burze piaskowe, ogłaszanie, że kończy nam się woda (podczas gdy woda to zasób odnawialny, patrz PrimaryWater.org), ogłaszanie, że kończy nam się ropa, która jest odnawialna, przekształcanie owadów /ludzi /zwierząt w wektory (nosicieli wirusów, np. dzikiej zwierzyny w nosicieli prionów – dop.U.K.).  Zwiększanie częstotliwości fal, ogrzewanie atmosfery – zwiększenie promieniowania gamma i tak dalej.

Wszystko, czego potrzebują teraz media i Kontrolerzy, to tworzenie historycznych zdarzeń pogodowych i masowych przerw w dostawie prądu, aby wywołać strach i przekonać ludzi, że zabranie im ICH ziemi jest niezbędne do przetrwania, aby utrzymać miejsca pracy i zapewnić ludziom energię, od której są zależni.

Większość dróg i infrastruktury w USA NIE BĘDZIE utrzymywana – ponieważ dostęp do podróży i większości lądów będzie zabroniony.

Zużycie zasobów powyżej tego, co jest potrzebne do zaspokojenia „życiowych” ludzkich potrzeb, będzie postrzegane jako niemoralne.

Każde życie (ludzkie i nie-ludzkie) ma taką samą wartość. Wszystkie cywilizacje uprzemysłowione muszą radykalnie zmienić obecne struktury ekonomiczne, technologiczne i ideologiczne.

 

Rozwój energetyki jądrowej będzie stanowić poważne wyzwanie dla użytkowania gruntów. Nikt nie chce elektrowni na swoim podwórku, wielu ludzi nie chce energii jądrowej na swojej planecie.

Aby 300 nowych elektrowni opalanych gazem ziemnym mogła być bezemisyjna, zbudowana zostanie sieć rurociągów do wychwytywania dwutlenku węgla i obiektów magazynowych. Wymagałoby to służebności gruntowej o łącznej powierzchni 500 000 akrów, czyli około połowy wielkości Rhode Island. Princeton szacuje, że aby obniżyć koszty, potrzeba około 100 miliardów dolarów na prywatne i publiczne inwestycje w projekty demonstracyjne wychwytywania CO2 w ciągu następnej dekady.

 

USA potrzebują więcej ziemi by wprowadzić agendę „carbon net zero” (bezwęglową)

 

Na międzynarodowym szczycie klimatycznym w kwietniu 2021 r. Stany Zjednoczone zobowiązały się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o połowę do 2030 r. Cel ten będzie wymagał gruntownych zmian w sektorach wytwarzania energii, transportu i produkcji.

Będzie to również wymagało ogromnej ilości ziemi.

Farmy wiatrowe, instalacje słoneczne i inne formy energii odnawialnej zajmą znacznie więcej miejsca w przeliczeniu na wat niż ich bracia spalający paliwa kopalne.

Na przykład 200-megawatowa farma wiatrowa może wymagać rozmieszczenia turbin na obszarze 19 mil kwadratowych (49 kilometrów kwadratowych). Elektrownia na gaz ziemny o takiej samej mocy wytwórczej mogłaby zmieścić się w jednym bloku miejskim.

Osiągnięcie celów Kontrolerów będzie wymagało agresywnego budowania większej liczby farm wiatrowych i słonecznych, w wielu przypadkach połączonych z gigantycznymi bateriami. Aby spełnić wymóg sieci bezemisyjnej do 2035 r., Stany Zjednoczone muszą zwiększyć swoją zdolność bezemisyjną o co najmniej 150%. Zgodnie z szacunkami Bloomberga i Uniwersytetu Princeton, rozbudowa energii wiatrowej i słonecznej o 10% rocznie do 2030 r. wymagałaby powierzchni ziemi równej stanowi Dakoty Południowej. Biden chce, aby do 2050 r. cała gospodarka była wolna od emisji dwutlenku węgla [a co z innymi, naprawdę groźnymi gazami cieplarnianymi? Dlaczego ciągle mówią tylko o dwutlenku węgla, który nie może być wyeliminowany do zera, ponieważ oznaczałoby to zatrzymanie życia na Ziemi i śmierć roślin oraz wszelkiego życia organicznego? – dop.U.K], Stany Zjednoczone będą potrzebować nawet czterech dodatkowych Dakot Południowych, aby wytworzyć wystarczającą ilość czystej energii do zasilania wszystkich pojazdów elektrycznych, fabryk i innych.

 

Źródła: projekt Net-Zero America Uniwersytetu Princeton, Jesse Jenkins, Eric Larson; John van Zalk, Paul Behrens, Uniwersytet w Leiden; Krajowe Laboratorium Energii Odnawialnej (NREL); Strata: The Footprint of Energy: Land Use of U.S. Electricity Production

Uwaga: Mapa biopaliw płynnych przedstawia uprawę soi i kukurydzy. Jedna kropka to 10 000 akrów upraw. Około jedna trzecia upraw kukurydzy i soi w kraju jest wykorzystywana do produkcji biopaliw.

Obecnie sektor energetyczny USA wymaga około 81 milionów akrów (33 miliony hektarów) ziemi. Szacunki te obejmują nie tylko źródła energii zasilające sieć elektryczną, ale także transport, ogrzewanie domów i produkcję.

Dwie trzecie całkowitego śladu energetycznego Ameryki przypada na paliwa transportowe produkowane z upraw rolnych, głównie kukurydzy uprawianej na etanol. Wymaga więcej ziemi niż wszystkie inne źródła energii razem wzięte, ale dostarcza tylko 5% krajowej energii, co sprawia, że ​​jest to najbardziej intensywne na lądzie główne źródło paliwa.

Oto jak wygląda zebrane razem 81 milionów akrów energii na mapie USA. Nasz obecny ślad energetyczny jest mniej więcej wielkości Iowa i Missouri łącznie, obejmując około 4% sąsiadujących stanów USA.

Projekt Net-Zero America na Uniwersytecie Princeton wyznacza różne sposoby stworzenia Stanów Zjednoczonych jako kraju wolnego od emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Każda ścieżka ma inne przeznaczenie.

Jeśli Stany Zjednoczone chcą gospodarki wolnej od emisji dwutlenku węgla do 2050 r., wykorzystując jak najmniej ziemi, będą musiały w znacznie mniejszym stopniu polegać na wietrze i energii słonecznej, a zamiast tego zbudować setki elektrowni jądrowych i gazowych wyposażonych w systemy wychwytywania dwutlenku węgla.

W tym modelu obecne tempo rozwoju energii wiatrowej i słonecznej pozostaje niezmienne, ale wychwytywanie dwutlenku węgla i energia jądrowa rosną w historycznie bezprecedensowym tempie.

Wiatr i słońce generowałyby 44% energii elektrycznej, a 50% pochodziłoby z bezemisyjnych elektrowni jądrowych i elektrowni gazowych z technologią wychwytywania dwutlenku węgla. Szczególnie silna emisja metanu, która jest głównym składnikiem gazu ziemnego, zostałaby ograniczona dzięki lepszemu monitorowaniu rurociągów i innych urządzeń. Wszelkie wycieki byłyby równoważone przez systemy filtrujące gazy cieplarniane z powietrza, ulepszone metody uprawy i inne środki.

W tej wysoce zelektryfikowanej gospodarce wiatr i słońce zapewniają czterokrotnie większą moc elektryczną niż amerykańska sieć w 2020 r. Energia elektryczna zasila wszystkie pojazdy, ogrzewa domy i zasila wiele procesów przemysłowych. Kiedy popyt rośnie, a sieć potrzebuje dodatkowego doładowania, będzie to pochodzić z połączenia akumulatorów, elektrowni wodnych i turbin spalinowych spalających bezemisyjne paliwa syntetyczne i wodór.

Czy jest wystarczająco dużo otwartego terenu, aby zbudować 250 milionów akrów nowych farm wiatrowych?

„Nasza ziemia zostanie ZABRANA

Gdy nie będzie już podziału na biednych i bogatych” 

Link do dokumentu pdf: tutaj

Źródło: link tutaj

 

W kolejnym mailu od Debory czytamy:

Kontrolerzy kłamią i mówią nam, że słońce i wiatr są niewyczerpanymi źródłami energii, w przeciwieństwie do węgla, ropy i gazu.

Ostrzegamy, że mówią nam, że obecne tempo wzrostu odnawialnych paliw kopalnych zostanie wyparte z sektora elektroenergetycznego do połowy roku 2030.

Źródła odnawialne nie są niezawodne, ponieważ pogoda jest kontrolowana.

Pamiętaj, że paliwa kopalne NIGDY nie pochodziły od martwych dinozaurów.

Ropa naftowa jest odnawialna, a Rockefeller stworzył TO KŁAMSTWO o skamieniałości i niedoborze, aby kontrolować rynek ropy.

W innych dokumentach Zwierzchnicy mówią nam, że obfity wiatr i słońce mają potencjał co najmniej 100 razy większy niż popyt w niektórych krajach. Kraje takie jak Australia, Chile i Maroko z dobrze rozwiniętą infrastrukturą i zarządzaniem mogą aspirować do dostarczania energii odnawialnej reszcie świata.

CO?

To jest NOWY SYSTEM GOSPODARCZY i wygląda na to, że ONI planują eksport energii odnawialnej.

CO?

Będą POSIADAĆ MOC SŁOŃCA i WIATRU.

TO JEST PRZYSZŁA GOSPODARKA

GDZIE WSZYSTKO, CO DAJE NATURA

BĘDZIE WŁASNOŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA SPRZEDAŻ.

 

Prezes think tanku Ember-Climate powiedział: „Świat nie musi już eksploatować całych swoich zasób odnawialnych. ”

CO?

Eksploatować zasobów odnawialnych? Kolejne KŁAMSTWO jest właśnie w trakcie tworzenia.

 

PRZYGOTUJCIE SIĘ JUŻ TERAZ.

Powiedziano nam, że jesteśmy u schyłku i w trakcie upadku gospodarki opartej na paliwach kopalnych i stanowi to poważne zagrożenie dla globalnej stabilności finansowej.

 

To są informacje, których nie usłyszysz w mediach –

Przeczytaj i udostępnij to szybko i szeroko – abyś mógł się przygotować!

Właśnie są nam odbierane WSZYSTKIE tradycyjne SYSTEMY ENERGETYCZNE.

 

Chociaż wielu z was wiedziało o celach polityki zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych, które zostały przyjęte we WSZYSTKICH miastach, miasteczkach, stanach i krajach na całym świecie – dla wielu nadal pozostaje to niewyobrażalne.

 

W wielu miastach na całym świecie przyjęto już awaryjne rezolucje klimatyczne, a cele są szybko wyznaczane.

 

Ci z was, którzy są w stanie, MUSZĄ stać się samodzielni w sposób, którego większość ludzi nie jest w stanie sobie wyobrazić ani zrozumieć.

 

Musisz zapewnić sobie własne odnawialne źródła energii – tj. energię słoneczną z bateriami z żelem silikonowym

(NIE używaj baterii litowo-jonowych, ponieważ te baterie są bardzo łatwopalne i NIGDY nie powinny być używane w obszarach pożaru ani nigdzie indziej – jest to rodzaj broni).

Twoje panele słoneczne NIE MOGĄ być połączone z inteligentnymi licznikami lub jakimkolwiek Wi-Fi łączącym system z przedsiębiorstwem użyteczności publicznej lub TESLA.

NIE zaleca się KORZYSTANIA Z SYSTEMU TESLA lub SYSTEMU, który jest w jakikolwiek sposób bezprzewodowy. TWOJĄ MOC BĘDZIE MOŻNA WTEDY ZDALNIE WYŁĄCZYĆ i prawdopodobnie tak się stanie. . .

Większość wykonawców instalujących systemy solarne i bateryjne NIE uczy się, jak unikać systemu bezprzewodowego, a nawet dlaczego. Większość wykonawców nie zdaje sobie sprawy z zamierzonych programów przyciemniania słońca i nie obliczy wystarczającej liczby paneli słonecznych, aby zrekompensować zmniejszony dopływ światła słonecznego.

 

Ponadto, jeśli to możliwe, współpracuj z innymi, aby przerobić istniejące studnie wodne. Możesz i musisz robić  odwierty do wody pierwotnej. Jeśli jesteś w pobliżu źródła, które nie wysycha podczas suszy, może to być woda pierwotna.

 

Kup teraz zbiorniki na wodę Poly.

W kraju występuje niedobór wyprodukowanej ŻYWICY i WSZYSTKO, co zostało wyprodukowane z użyciem ŻYWIC, stanie się niedostępne.

To NIE jest zakłócenie w dostawach, to jest planowana eliminacja wszystkich produktów z ŻYWICY – na czas nieokreślony.

Nadszedł czas – jeśli możesz zrobić to wszystko, co wymieniliśmy powyżej, zrób to – NATYCHMIAST.

 

Przechowuj wodę, ćwicz przerwy w dostawie prądu bez wody,

lub gazu, a odkryjesz, że SĄ działania, które możesz podjąć by się przygotować.

 

WYSŁANE na StopTheCrime.net

Zapraszamy do zakładki Email Blast

Udostępnij dalej i szeroko.

 

Kanał wideo YouTube na StopTheCrime.net został zaatakowany przez YouTube.

Nadal byliśmy w stanie zachować małą obecność z naszymi wideo na Youtube.

Jednak publikujemy na https://odysee.com/@StopTheCrime:d.

 

Jeśli się zarejestrujesz, otrzymasz również nasze „e-maile wybuchowe” (email blasts) – takie jak ten.

 

W obronie ludzkości!

Źródło: link tutaj

Deborah Tavares z portalu StopTheCrime.net i PrimaryWater.org posiada liczne filmy na kilku kanałach YouTube i niestrudzenie bada dokumenty wypuszczane przez amerykańską administrację. Jest znana ze swojego bezpośredniego aktywizmu i przywództwa w mówieniu prawdy i zajmowaniu się realiami naszego świata. Znana z gorliwego zaangażowania w to, by ściśle polegać na „dokumentach”, jest przykładem prawdziwego wojownika PRAWDY.

Wraz z mężem Lou są budowniczymi z trzeciego pokolenia, deweloperami, od ponad 30 lat prowadzą własną działalność gospodarczą w rodzinnej firmie. Znaczna część jej pracy skupiała się na dogłębnych badaniach, w tym raportach oddziaływania na środowisko i wymaganiach dotyczących podziału działów nieruchomości, praktycznie w każdym aspekcie całej budowy aż po jej zakończenie. W trakcie tego procesu stało się dla niej oczywiste, że własność i prawa użytkowania gruntów podlegają podstępnym przepisom, coraz większym ograniczeniom w zakresie użytkowania gruntów i wód.

Deborah widziała na własne oczy skutki tego, jak rządy (tylko z nazwy) nadal utrwalają kłamstwa, np. pogląd, że rządy korporacyjne reprezentują ludzi, że mamy niedobór zasobów lub że zmiany klimatyczne są oparte na „prawdziwej nauce” . Deborah była coraz bardziej przerażona, widząc nie tylko swoją własną społeczność, lecz także jak każdy zakątek świata doświadcza dewastacji i zniszczenia, gdy społeczności są dziesiątkowane przez broń pogodową – pożary, powodzie, sztucznie stworzone przypływy sztormowe na wybrzeżu i rozpylanie aerozoli atmosferycznych, a wszystko to pod nazwą „zmian klimatycznych”. Diaboliczne użycie tej cichej broni jako systemów wojennych prowadzi do bankructwa gospodarczego, masowej migracji, śmierci i nie tylko.

Deborah odkryła, że ​​wiele organizacji non-profit, organizacji pozarządowych, fundacji, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, instytucji bankowych, wszystkie lokalne, stanowe i federalne agencje rządowe spiskują przeciwko ludziom. Te korporacyjne agencje udające rządy przyjęły zasady, które powodują ogólnoświatowe zakłócenia i demontaż. Agenda Narodów Zjednoczonych 21 i 2030, Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, Bank Światowy, MFW, Rezerwa Federalna i międzynarodowi bankierzy przejęli światowe gospodarki, a „my, ludzie”, jesteśmy eksterminowani. Plany ludobójstwa to polityka morderstw z premedytacją, którą korporacyjny rząd konstruuje pospiesznie i potajemnie w celu unicestwienia wszystkich żywych stworzeń i zniszczenia wszystkiego, co dobre i przyzwoite.

Deborah była ważnym głosem w podnoszeniu świadomości na temat tzw. namierzonych jednostek (ang. TI – Targeted Individuals) . Przez lata przeprowadziła wywiady z wieloma TI, aby pomóc ujawnić te przerażające akty terroryzmu krajowego i międzynarodowego. Gangi przestępcze przeniknęły do większości społeczności na całym świecie, wykorzystując zespoły prześladujące do tropienia, znęcania się i niszczenia emocjonalnego wybranych ofiar. Te gangi przestępcze używają wyrafinowanej broni do namierzania i nękania, dokonywania inwazji na domy, zabójstw i traumatyzowania swoich ofiar. Ta ukierunkowana broń energetyczna powoduje silny ból, bezsenność, izolację, bezdomność, a nawet śmierć. Proszę obejrzeć film na YouTube „Moje doświadczenia jako Namierzona Jednostka” autorstwa Myrona Maya, który już nie żyje. (Obejrzyj część 1 i 3) [tytuł angielski: “My  Experience as a Targeted Individual”].

Deborah stała się głośną i aktywną przeciwniczką SMART METERS (inteligentnych liczników) i rozpoczęła swoją działalność jako aktywistka, uczestnicząc w spotkaniach miejskich, powiatowych i miejscach użyteczności publicznej. Obecnie występuje w krajowych i międzynarodowych programach radiowych, a także we wszystkich formach przekazu medialnego. Nakręciła wiele filmów na YouTube, w tym Who’s Running AmericaCreation of the Birth Certificate TrustTed The Terrible TurnerCoastlines Under AttackWorldwide Space Based Weapons, Poradnik dotyczący wody pierwotnejWojny wodne kradnące wodę dla zysku i władzyGotowanie ludzkości, Zabijanie miast Rothschilda i RockefelleraFirmy księgowe doprowadzają do bankructwa wszystkie miasta i wiele innych.

Deborah prowadzi również liczne strony internetowe, które zawierają wiele dokumentów źródłowych:

  • Stopthecrime.net
  • Primarywater.org
  • RefuseSmartMeters.com
  • SmartMetersMurder.com
  • ToxicSky.org
  • ToxicDrinkingWater.org
StopTheCrime.net jest cennym źródłem informacji i zachęcamy wszystkich do pobierania i rozpowszechniania materiałów z dowolnej witryny Deborah. Jedną z jej największych nadziei jest pomoc innym w poruszaniu się po świecie, który został zindoktrynowany, aby ludzie zaakceptowali życie w „fałszywej rzeczywistości”. W międzyczasie Elitarni Kontrolerzy nadal zmuszają ludzi do opuszczania swojej ziemi, kradną, zanieczyszczają, reglamentują wszystkie zasoby naturalne i zabijają ludność.
 

Wieści

przygotowała:

Ula Klimko

Dodaj komentarz