Demokracja polityczna bez demokracji monetarnej jest fikcją

Waluty lokalne i waluty komplementarne to nadzieja dla odbudowy gospodarek lokalnych i dobrobytu społeczności lokalnych. 

Bernard Lietaer, autorytet w dziedzinie walut lokalnych i współautor m.in. książki „Pieniądz ludzi” („People Money”) w tym krótkim wystąpieniu przedstawia nowe spojrzenie na to, czym jest pieniądz, jak bardzo daliśmy sobie wmówić fałszywe pojęcie tego, czym on jest, oraz alternatywne rozwiązania rozwijające się w świecie i dające nową nadzieję na godne życie społeczności naszej planety.

Wyjaśnijmy coś sobie dla jasności- to, że istnieje monokultura pieniądza, fakt, że używamy jednego typu pieniądza, to główny powód niestabilności (gospodarki).

~ Bernard Lietaer