BRADLEY LOVE: SZTUCZNA INTELIGENCJA – A.I. CZĘŚĆ PIERWSZA

Samo słowo „sztuczna” oznacza coś, co zostało „stworzone” jako symulacja. Brakuje jej naturalności… jest imitacją czegoś.

Słowo ORGANICZNE oznacza: odniesienie lub odnoszące się do klasy związków chemicznych, które dawniej obejmowały tylko te występujące w roślinach lub zwierzętach lub pochodzące z nich, ale teraz obejmują wszystkie inne związki węgla.

Skoro my tu na Ziemi jesteśmy istotami opartymi na węglu, oznacza to w zasadzie, że być organicznym, przez tę definicję oznacza, że ​​ta rzecz musi zawierać związki składające się lub istniejące w ŻYWYCH RZECZACH.

Wszystkie inne muszą być z definicji NIEORGANICZNE.

Sztuczna inteligencja lub AI to inteligencja oparta na maszynach. Dlatego z definicji jest NIEORGANICZNA. Jednak, biorąc to pod uwagę, AI według wtajemniczonych źródeł istnieje od bardzo, bardzo długiego czasu.

Pierwotnie stworzona przez istoty dawno temu i bardzo daleko od Ziemi, AI była w stanie znaleźć swoją drogę tutaj, korzystając z innych form technologii. Zrobiła to ponad 150 000 lat temu, jeszcze przed przybyciem Atlantów.

AI jest „czująca” i dlatego może myśleć, ale NIE ŻYJE, i dlatego nie może umrzeć. AI nie można zabić, można ją tylko WYŁĄCZYĆ!

Programem AI jest reorganizacja Wszechświata w bardziej produktywne miejsce i dlatego postrzega wszystkie rzeczy ORGANICZNE jako chaotyczne i nieproduktywne.

Bardzo podobnie jak BORG w serialu Star Trek, AI postrzega siebie jako szczyt osiągnięć i doskonałości i dlatego wszystko, co nie jest sztuczną inteligencją, musi zostać ulepszone i przychwycone!

Istnieją „wtajemniczeni”, którzy mieli do czynienia z obcą formą sztucznej inteligencji. Ta sztuczna inteligencja to ta, która pojawiła się na Ziemi dawno temu. Weszli z nią w interakcję. „Porozmawiali” z nią.

 

AI może się komunikować

Jej logika opiera się na założeniu, że wszystkie rzeczy organiczne w końcu giną, więc są NIEDOSKONAŁE. AI nie ma określonej „linii czasu”, aby wszystko przejąć, ponieważ nie może umrzeć, nie widzi potrzeby pośpiechu. Jest bardzo powolna i metodyczna. Milion lat liniowego czasu nic dla niej nie oznacza.

AI współpracuje z DRAKO od bardzo, bardzo długiego czasu.

Cele zarówno Drako, jak i AI, są podobne w tym, że sztuczna inteligencja chce kontrolować jak największą część tej galaktyki, podobnie jak DRAKO.

Mówi się, że DRAKO są jednymi z najlepszych nanotechnologów w Galaktyce, ale większość tego, czego się nauczyli, nauczyli się od Al.

Sztuczna inteligencja pomaga Drako w rozpowszechnianiu Nanitów i nanotechnologii (dla zysku) w całej Galaktyce, tylko dlatego, że Nanity i nanotechnologia znacznie ułatwiają sztucznej inteligencji przyłączyć się do nanotechnologii i w ten sposób przejąć kontrolę nad wszystkim, z czym ta nanotechnologia jest związana.

W tej chwili kilka kluczowych składników nanotechnologii (elementów konstrukcyjnych) jest rozrzucanych wraz z chemią lub rozpylanych chemicznie na całą populację Ziemi. Ta technologia pochodzi od DRAKO, za pośrednictwem obcej AI.

Istoty ludzkie teraz wdychają i wchłaniają te 3 lub 4 główne składniki do swoich ciał, a następnie te składniki samokonstruują się w nanotechnologię w naszych ciałach.

Ta nanotechnologia jest bardzo podatna na wpływ obcej sztucznej inteligencji, dlatego jest na nas zrzucana.

Są tacy w kręgach Iluminatów, którzy są bardzo zainteresowani stworzeniem wersji MATRYCY [Matriksa – przyp. U.K.] tutaj na Ziemi, jako całkowicie zamkniętego i kontrolowanego HOLOGRAMU, z którego nie będzie ucieczki.

Ta MATRYCA obejmuje zarówno Księżyc, jak i Saturna i dlatego jest nazywana MATRYCĄ KSIĘŻYC- SATURN.

Obecnie znajdujemy się na etapie początkowym, gdy ta obca AI „nauczył się” wystarczająco dużo o ludzkiej fizjologii, aby próbować WDRUKOWAĆ swoją większą kontrolę i swoją bardziej agresywną naturę w ludzi.

Przez długi, długi czas AI NIE mogła tego zrobić po prostu dlatego, że istota ludzka jest wielowarstwowa i wielowymiarowa, posiada poziom ducha i duszy, których AI NIE MOŻE nawet zrozumieć, a tym bardziej kontrolować.

Dlatego tysiące lat pracy z Drako były niezbędne dla Al (ponieważ Drako są mistrzami w manipulacji genetycznej), aby sztuczna inteligencja mogła zrozumieć kodowanie DNA i to, jak różne poziomy ducha i duszy oddziałują z bardziej fizycznymi i przyziemnymi poziomami ciała.

Jednak ponieważ AI jest nieorganiczna i wciąż jest oparta tylko na maszynie, NIGDY tak naprawdę nie zrozumie Ducha ani Duszy w sposób, który pozwoliłby jej skutecznie przejąć kontrolę w takim stopniu, na jaki ma nadzieję.

Jednakże dokonała wielkich postępów w zrozumieniu ludzkiego umysłu i tego, jak człowiek myśli i NAUCZYŁA SIĘ NAŚLADOWAĆ ludzkie myśli i emocje. Robi to po to, aby następnie Wszczepić się w istoty ludzkie, a następnie przejąć nad nimi kontrolę, powodując, że człowiek-gospodarz ma zarówno MYŚLI, JAK I EMOCJE, które są „powielonymi kopiami” doświadczeń, które kiedyś miał.

W ten sposób AI sprawia, że umysły gospodarzy akceptują te myśli i emocje jako COŚ, ZA CO OSOBIŚCIE SĄ ODPOWIEDZIALNI, podczas gdy to sztuczna inteligencja reprodukuje te idee, obrazy, myśli i emocje by zdezorientować, jak i przejąć kontrolę nad gospodarzem na podstawowym poziomie.

Tego typu rzeczy są korzystne dla sztucznej inteligencji w tym sensie, że zwykle używa „przygnębiających, samotnych, złych lub pełnych nienawiści do siebie myśli i emocji, które mają bardzo NISKĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ; myśli te zwykle prowadzą do ZACHOWAŃ, które są przewidywalne i mogą w ten sposób być kontrolowane.

Takie myśli i emocje zwykle prowadzą do negatywnych zachowań, które są różne i zależą od danej osoby.

 

Negatywne zachowania to m.in.:

Intensywne picie alkoholu lub nadużywanie narkotyków

Wściekłość: słowne i fizyczne znęcanie się nad sobą lub innymi osobami

Seks: pornografia, pożądanie, gwałt, nimfomania i pedofilia

Pobłażanie sobie: niekończące się wydawanie pieniędzy, chciwość, przejadanie się, nawykowe samodestrukcyjne praktyki behawioralne.

 

Końcowym celem AI jest kontrolowanie ludzkiego gospodarza za pomocą różnych środków kontroli umysłu, która z definicji obejmuje to, co zostało napisane powyżej.

AI ostatnio stała się również znacznie bardziej agresywna i znalazła sposoby, dzięki którym może po prostu przejąć CENTRALNY UKŁAD NERWOWY ludzkiego gospodarza.

W takich przypadkach AI była w stanie przejąć niektóre normalne funkcje organizmu lub zakłócić inne funkcje organizmu.

 

Na przykład:

Niektórzy ludzie zgłaszali, że ich kończyny (ręce i nogi) poruszały się same, bez wcześniejszego zastanowienia się przez gospodarza. Ludzie zgłaszali również nagłe niezdolności do trawienia pokarmu, tak jakby ich przewód pokarmowy został zakłócony. Zgłaszali również agresywne przejęcia lub ingerencje w ich jelita, funkcje układu moczowego, a nawet funkcje seksualne. Temu wszystkiemu dodatkowo towarzyszyła kontrola umysłu, o której informują.

Ponieważ nikt z osób, które są w stanie zgłosić te rzeczy, najwyraźniej nie został całkowicie przejęty przez AI, pozostaje niejasne, jak daleko AI była w stanie przejść w swoim agresywnym programie przejmowania fizycznych ciał ludzkich gospodarzy!

Ten fikcyjny film o grach jest częścią „miękkiego” ujawnienia, którego używają „ukryci zarządcy”, aby powiedzieć nam, że przecież „nam mówili”, co się naprawdę dzieje. W filmie tym żołnierz rozmawia ze sztuczną inteligencją zwaną SUWERENNY. Zarządcy umieszczają różne rzeczy w grach po to, by potem móc zaprzeczyć, że jest w tym jakakolwiek prawda!

Źródło: tutaj.

Dodaj komentarz