AB 310- Projekt Ustawy Banków Publicznych posuwa się naprzód

W sierpniu 2020 bankowość publiczna w USA zrobiła gigantyczny krok naprzód, gdy Senacka Komisja Zarządzania i Finansów pod przewodnictwem senatora Mike’a McGuire’a wysłuchała zeznań informacyjnych dla projektu ustawy AB 310, który ustanowi stanowy bank stanu Kalifornia, aby zająć się katastrofalnymi skutkami gospodarczymi COVID-19. To historyczne przesłuchanie potwierdziło, że skarbnik Fiona Ma i kontroler Betty Yee będą ściśle współpracować z California Public Banking Alliance (CPBA) i autorami legislacyjnymi, członkami Zgromadzenia Miguel Santiago (D-LA.) i Davidem Chiu (D-S.F.) w nadchodzących miesiącach. Dzięki ich poparciu ustawa prawdopodobnie zostanie uchwalona i podpisana na kolejnej sesji legislacyjnej w 2021 roku. Podczas gdy skrócone sesje legislacyjne wynikające z pandemii odłożyły głosowanie nad AB 310 na następną sesję, poparcie Skarbnika, Kontrolera oraz przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Zarządzania i Finansów umożliwiło rzecznikom bankowości publicznej i ekspertom finansowym dopracowanie propozycja, aby zwiększyć swoje poparcie, popularność i skuteczność oraz przewidzieć, jak zostanie przyjęta i podpisana w przyszłym roku.

„AB 310 dotyczy przeniesienia władzy z dużych banków na Wall Street i z powrotem w ręce naszych prawdziwych akcjonariuszy- podatników”- powiedział członkini Zgromadzenia Santiago.

„Gdy mamy do czynienia z olbrzymim krachem gospodarczym spowodowanym pandemią, po prostu nie musimy dać się wciągnąć w drapieżne praktyki bankowe z Wall Street. Bank stanowy to bezpośredni, skuteczny i szybki sposób na zapewnienie małym firmom, władzom lokalnym i mieszkańcom Kalifornii finansowego spokoju i sprawiedliwości ”.

„Projekt Ustawy AB 857 z zeszłego roku to była historyczna chwila, dzięki czemu nasz stan był pierwszym od 100 lat, który zezwolił na lokalnie licencjonowane banki publiczne. Państwowy bank publiczny bazuje na tym postępie i dokonuje zaległych inwestycji w naszą infrastrukturę finansową, aby promować dobro społeczne. Z niecierpliwością czekam na powrót do tej rozmowy w przyszłym roku i dalsze upewnienie, że publiczne pieniądze przynoszą korzyści ludziom ”- powiedział członek Zgromadzenia- Chiu.

W liście do przewodniczącej McGuire, Ma pochwaliła autorów projektu AB 310 „za próbę zajęcia się ekonomicznymi skutkami spowodowanymi przez Covid-19, a także za wspieranie historycznie zmarginalizowanych społeczności w Kalifornii” i powiedziała, że ​​„nie może się doczekać współpracy z adwokatami w kolejnych 6 miesiącach w celu znalezienia praktycznego rozwiązania ”.

W ciągu kilku tygodni od wprowadzenia, projekt ustawy AB 310 zyskał bezprecedensowe poparcie ponad 80 organizacji i 220 delegatów Partii Demokratycznej Kalifornii, w tym poparcie ze strony United Food and Commercial Workers Western States Council, SEIU California i Los Angeles County Federation of Labour, AFL-CIO. Prezydent Związku John Grant jasno wyraził poparcie pracowników dla tego ustawodawstwa. „W imieniu ponad 30 000 członków United Food and Commercial Workers Local 770 zdecydowanie wspieramy utworzenie publicznego banku w stanie Kalifornia. W obecnym momencie kryzysu pracownicy sklepów spożywczych, handlu detalicznego lekami i pakowalni zmagają się z bardzo prostymi problemami jako pracownicy niezbędni. Co więcej, globalna pandemia daje nam możliwość ponownego przemyślenia kwestii równości i najlepszego sposobu reagowania na prawdopodobnie zbliżającą się globalną recesję. Bank publiczny jest niezbędną częścią ogólnego ożywienia ”.

Zwolennicy bankowości publicznej- Sushil Jacob z Komitetu Praw Obywatelskich SF i Paulina Gonzalez-Brito z Kalifornijskiej Koalicji Reinwestycyjnej przedstawili mocne argumenty przemawiające za bankiem stanowym. Przypomnieli wszystkim, że społeczności kolorowe były pierwszymi i najbardziej dotkniętymi ofiarami kryzysu gospodarczego, a 42% małych firm należących do Afroamerykanów zostało zamkniętych w porównaniu do 17% firm należących do białych. Dostęp do kapitału ma zasadnicze znaczenie dla gmin wiejskich i miejskich, które zostały okradzione z dochodów podatkowych z powodu zamykania przedsiębiorstw i rekordowego bezrobocia. AB 310 zmienia wyobrażenie o bankowości, dostarczając Kalifornii alternatywę dla banków z Wall Street, zatrzymując fundusze w stanie zamiast wyprowadzać pieniądze do podmiotów spoza stanu. W ramach AB 310 fundusze z kasy państwowej zostaną efektywnie wykorzystane do ponownego inwestowania i odbudowy zdewastowanych społeczności, co doprowadzi do dynamicznej i trwałej walki z COVID-19.

Bank stanowy będzie stanowił przeciwwagę dla globalnych banków, które źle postępowały i czerpały znaczne zyski z funduszy przeznaczonych na rozwiązanie obecnego kryzysu finansowego. Banki z Wall Street dawały pierwszeństwo dużym korporacjom w dystrybucji funduszy programu ochrony wypłaty (PPP), pozostawiając niewiele lub nic dla małych firm. Bank Rezerwy Federalnej przekazał miliardy największym bankom o prawie zerowym oprocentowaniu bez żadnych zobowiązań, jednocześnie zmuszając gminy do błagania o fundusze po stawkach powyżej rynkowych z uciążliwymi ograniczeniami. Jak wyjaśnił Jacob, AB 310 to lepszy sposób. „Możemy zainwestować dolary stanowe i lokalne w tworzenie miejsc pracy, generowanie dochodów i projekty przystosowujące się do zmian klimatu. Taka jest obietnica AB 310 ”.

Bankowość publiczna ma długą historię w gospodarkach zorientowanych na wzrost, takich jak niemiecka, a także nasz własny publiczny Bank of North Dakota, który świętuje 100 lat pomyślnej działalności. Są to czasy, które wymagają nowego podejścia i na szczęście skarbnik Ma i kontroler Yee wraz z senatorem McGuire wnoszą swoją fachową wiedzę do współpracy z rzecznikami bankowości publicznej, pracownikami z Kalifornii i innymi interesariuszami, aby znaleźć właściwe rozwiązania, które zapewnią, że pieniądze Kalifornii będą pracować skutecznie dla zwykłych Kalifornijczyków. Rozpaczliwie potrzebny stanowy bank w Kalifornii pozwoli nam szybciej rozkwitnąć, nadając tempo narodowi.

California Public Banking Alliance (CPBA) to koalicja działaczy bankowości publicznej w Kalifornii, którzy pracują nad stworzeniem społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych miejskich i regionalnych banków publicznych.

Autorzy: Autorzy:  Brett Garrett, Rick Girling, Susan Harman, Debbie Notkin, Trinity Tran

Tłumaczenie oryginału: https://medium.com/@calpba_24565/california-state-public-bank-bill-ab-310-moves-forward-in-2021-e41016a94756

tłumaczyła: Urszula Klimko

Dodaj komentarz